Nyheter

Johan Kerttu, Trivector: ”Det räcker inte att bara byta ut parkeringsplatserna”

”Flexibla parkeringstal och reduktion av parkeringsefterfrågan är högsta mode i modern svensk planering av parkering och mobilitet för nybyggnation. Forskning och erfarenheter från olika projekt visar att tillgång till bilpool, cykelpool eller andra tjänster för många fungerar minst lika bra som att ha tillgång till parkering för en egen bil. Men det behövs större förändringar av svensk planeringspraxis för att kunna tillhandahålla den mobilitet som människor vill ha.”

Det skriver trafikkonsulten Johan Kerttu på Trivector i en debattartikel i Dagens Industri:

”Efterfrågan på parkeringsplatser vid nya bostadsområden kan halveras om de boende erbjuds mobilitetssatsningar som till exempel bilpool eller lånecykel.” Så lyder ingressen på en artikel i Di Mobilitet publicerad den 24 januari i år. Artikeln beskriver en Vinnova-finansierad rapport om mobilitetstjänster i nya bostäder.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.di.se/debatt/det-racker-inte-att-bara-byta-ut-parkeringsplatserna/

Foto: Bilderandi