Nyheter

Ny lösning hjälper verksamheter förenkla AI-resan

Motific är en tjänstebaserad mjukvarulösning från Cisco som ska möjliggöra smartare investeringar i generativ AI, med snabbare avkastning och minskad risk.

Enligt Ciscos globala rapport AI Readiness Index som släpptes i slutet av 2023, finns det en mycket stor samstämmighet om att det är bråttom att hoppa på AI-tåget; 99 procent av de svenska företagen som deltog i undersökningen uppgav att angelägenheten har ökat.

Men AI-landskapet är både komplext och i snabb utveckling, vilket innebär att riskerna för att hamna på fel spår kan utgöra hinder och bromsklossar – både när det gäller kostnadsfällor och frågor om säkerhet och regelefterlevnad.

Motific skapades inom ramen för Ciscos inkubatorverksamhet Outshift och är en mjukvarubaserad tjänst som ska erbjuda företag och organisationer en komplett överblick över deras AI-resurser, och skapa ny kunskap som bidrar till att förenkla och snabba upp utveckling och tillämpning, samtidigt som man minskar risken för felaktiga investeringar och beslut.

Bland de mest komplexa utmaningarna som Motific hjälper till att lösa är förmågan att skräddarsy generativ AI-baserade applikationer utifrån kunskap och datakällor som är unika för varje företag och användningsområde, och säkerställa att den är aktuell och fri från brus.

Det är också ofta resurskrävande för företag att provisionera och hantera AI-assistenter och API:er, integrera modeller och hitta rätt kompetenser för att leda arbetet.

Motific är inte kopplat till en särskild AI-modell eller leverantör och bistår med stöd och insikter under hela kedjan, från utvärdering, över experimenterande till produktion. Med hjälp av kontrollfunktuntioner för användning och kostnader, automatisk konfigurering av assistenter och API:er, och avancerad datainhämtning kan tiden för att sätta AI-tjänster i drift kortas från att räknas i månader till att räknas i dagar, uppger Cisco i ett presssmeddelande.

Enkelt konfigurerade kontrollverktyg, för att hantera och blockera olika typer av information och begränsa åtkomst, ökar skyddet för känslig data och minskar risken för AI-hallucinationer.

Tjänsten spårar också affärsprocesser och kostnader för att göra det enkelt att löpande beräkna avkastning på investeringen och snabbt hitta kostnadsfällor.

Motific visades upp i en preview-version på Cisco Live Amsterdam i februari 2024 och förväntas finnas tillgänglig på marknaden i juni.