Nyheter

GlobalConnect anslöt 38 000 hushåll under förra året

Under fjärde kvartalet förra året anslöt GlobalConnect ytterligare över 10 000 nya svenska hushåll till sitt nät. Med det landar summan för helåret på över 38 000 anslutna hushåll och nära 110 000* personer har fått möjlig tillgång till fiberanslutning under 2023.

GlobalConnect fortsätter fiberutbyggnaden. Under årets sista månader oktober, november och december anslöts totalt 10 342 hushåll i Sverige och för hela året landade siffran på 38 040 hushåll.

– Fiberutbyggnaden i Sverige närmar sig stadigt målen för 2025 och vi fortsätter att koppla upp de områden som ännu lyser vitt på bredbandskartan. Förra året avslutades starkt och det känns fantastiskt att fått tillgängliggöra stabil och robust fiberanslutning till så många hushåll runt om i Sverige, säger Fredrik Hjelmborn, byggchef på GlobalConnect Sverige.

– Under året har vi också slutredovisat ca 100 bidragsfinansierade projekt vilket understryker vår förmåga att slutföra projekt, fortsätter han.

Förutom anslutna hushåll har GlobalConnect under det fjärde kvartalet byggt ut sitt bredbandsnät i absolut närhet till ytterligare 14 000 (14 002) svenska hushåll (homes passed, HP), totalt 50 000 (50 027) under hela året. Det betyder att ytterligare nära 110 000* personer har fått möjlighet att beställa och få tillgång till en fiberanslutning under 2023.

GlobalConnect bygger över hela landet, från norr till söder. Den svenska konsumentaffären har växt de senaste åren och innebär att företaget idag har över 670 000 svenska hushåll anslutna till fibernätet.

*Om hushåll och användare:

Uträkningarna kring antalet personer som fått anslutning till snabbt bredband från GlobalConnect är gjorda utifrån att det bor i genomsnitt 2,19 personer per hushåll (SCB, 2019).

Om möjlighet att koppla upp sig:

Gällande möjlighet att koppla upp sig, är siffran från regeringens bredbandsmål – det så kallade homes passed, HP. Det betyder att bredbandsnätet byggts i absolut närhet till hushållen.