Nyheter

Björn Mogren, Advenica: ”Farligt att arbetet med cybersäkerhet går så långsamt”

”Det brådskar för svenska organisationer att uppnå den nivå av informationssäkerhet som ett nytt EU-direktiv kommer att kräva.”

Det menar Björn Mogren, cybersäkerhetsspecialist Advenica i en debattartikel i Altinget:

”Digitaliseringen i samhället går snabbare än säkerhetsutvecklingen. Det är något som vi som jobbar med cybersäkerhet kan skriva under på. Lägg till en allmänt ökad hotbild, fortsatt snabb teknikutveckling med AI i fokus och dessutom ökad kompetensbrist. Nya direktiv och lagar piskar organisationer att komma i kapp och i höst kulminerar det när EU:s säkerhetsdirektiv NIS 2 blir svensk lag. Det innebär att tempot i säkerhetsarbetet måste höjas väsentligt.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.altinget.se/artikel/farligt-att-arbetet-med-cybersakerhet-gaar-saa-laangsamt

Foto: Pete Linforth