Nyheter

Europas mest hållbara RoRo-hamn levererar starka siffror

Europas bästa RoRo-hamn i Trelleborg har även under 2023 levererat mycket goda siffror, trots alla svårigheter i vår omvärld med krig, inflation och höjda räntor.

All time high för personbilar

2023 passerade drygt 1,7 miljoner personer i Trelleborgs Hamn, vilket är en ökning med 5 procent jämfört med 2022.

Antalet personbilar gjorde all time high och ökade med 9,7 procent jämfört med 2022, vilket betyder att nästan 410 000 bilar passerade Trelleborg.

En bidragande orsak till ökningen av personbilar och passagerare föregående år är att den populära linjen Trelleborg-Sassnitz (Kungsleden) återupptogs 2023 med FRS Baltics snabbkatamaran Skane Jet.

När det gäller godstrafiken så har antalet enheter minskat med 5,4 procent. Det betyder att 827 000 enheter har passerat Trelleborgs Hamn.

Antalet trailers på järnväg ökar för varje år

Trafiken via järnväg har varit väldigt framgångsrik, där den konventionella trafiken ökade med 48,1 procent, vilket betyder 27 000 vagnar. När det gäller den intermodala trafiken (trailers på järnväg) så har den återigen ökat med 12,4 procent, vilket betyder att 40 000 trailers har åkt via järnvägen.

Trelleborgs Hamn har ett stort engagemang för intermodala transporter och vi tror på en fortsatt positiv utveckling inom detta område då det är det mest miljövänliga sättet att transportera sitt gods.

Europas mest hållbara RoRo-hamn

Vidare under 2023 har vi fortsatt vårt arbete med hållbara investeringar där ett eget reningsverk samt startskottet för byggandet av två egna vindkraftverk i hamnen är några av våra viktigaste åtgärder. Dessa åtgärder är en del i hamnens arbete med att vara Europas mest hållbara RoRo-hamn.

Resultatet för bolaget kommer att kommuniceras längre fram när årsredovisningen är officiell, men även här kan vi informera om att vårt resultat är över förväntan.

Trelleborgs Hamn ser fram emot ett nytt år med fortsatt förtroende från våra rederikunder och deras kunder och med vårt unika geografiska läge kan Skandinaviens största RoRo-hamn fortsatt erbjuda inte mindre än fem destinationer i Europa – Travemünde, Rostock, Sassnitz, Swinoujscie och Klaipeda.