Nyheter

Forskare: ”Utspridda skolstartstider kan göra kollektivtrafiken billigare”

Ny forskning visar att utspridda skolstartstider kan minska rusningstrafiken och kostnaderna för kollektivtrafiken. En senarelagd skolstart för tonåringar har även gynnsamma effekter för hälsa och skolprestationer.

I en nypublicerad forskningsrapport ger forskarna rekommendationer för ett lyckat införande. Rapporten har tagits fram inom K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, av forskare från Linköpings universitet, VTI och Lunds universitet. 

Cirka hälften av rusningstidens resenärer utgörs av elever som reser till och från skolan, skriver K2:s forskare i en ny rapport. Den höga resandeefterfrågan under rusningstid är en betydande kostnadsdrivare för kollektivtrafiken. Genom att låta olika skolor inom ett område starta vid olika tider på morgonen kan man dra ner på resandet i kollektivtrafiken under rusningstid och minska kostnaderna för kollektivtrafiken, menar forskarna.

Lägre kostnader med färre bussar

Den aktuella rapporten framhäver att man genom att minska efterfrågan under rusningstid kan genomföra tidtabellsförändringar som minskar antalet bussar som behövs under ett dygn. Små justeringar i avgångstiderna, upp till 15 minuter, kan enligt forskningen leda till betydande minskning av fordon.

–En justering av avgångstiderna på upp till 15 minuter leder till en minskning i det antal fordon som behövs. I ett av de studerade trafikområdena ledde detta till en minskning av antalet fordon med hela 10 procent, säger Eva-Lena Eriksson, forskare vid K2 och Linköpings universitet, en av författarna till den aktuella rapporten.

Hälsofördelar med senare skolstart för ungdomar

Rapporten betonar ytterligare vinster med utspridda skolstartstider, inklusive förbättrad sömn och hälsa för ungdomar.

–Det finns mycket forskning som argumenterar för att senarelägga skolstarten för tonåringar med hänvisning till gynnsamma effekter för hälsa, välbefinnande och skolprestationer, berättar Eva-Lena Eriksson.

Rekommendationer för införande av utspridda skolstartstider

Forskarna har genomfört intervjuer med tjänstemän från skolor, kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter som har arbetat med att införa utspridda skolstartstider i Sverige.

– Utspridda skolstartstider kan vara en effektiv åtgärd men det finns också en rad fallgropar som man måste vara medveten om vid införandet. En utmaning är att processen berör många aktörer med olika ansvarsområden och incitament att arbeta med frågan, säger Eva-Lena Eriksson.

–Det är viktigt att inkludera alla relevanta aktörer från början. Skolan har ofta inkluderats sent när det redan finns en färdig lösning, med få möjligheter att komma med inspel. Elever och vårdnadshavare bör också vara delaktiga i processen, avslutar Eva-Lena Eriksson.

Läs hela rapporten:

Att lyckas med införande av utspridda skolstartstider”