Nyheter

Girteka Group breddar sin räckvidd för hållbara transporter

Girteka har etablerat nya multimodala transporttjänster från Finland till Tyskland. Företaget kan nu erbjuda mer hållbara lösningar genom att utnyttja sin flottakapacitet och koppla vägtransporter med färjetrafik. Att integrera multimodala lösningar är ett av sätten att effektivt ta itu med frågorna om förarbrist och koldioxidutsläpp.

Ett sådant tillvägagångssätt gör det möjligt att utveckla logistiktjänster som bidrar till förbättrade förares arbetsförhållanden, samtidigt som de hjälper till att minska utsläppen från godstransporter på väg.

Omfattning av nya multimodala tjänster

I ett strategiskt samarbete med Finnlines och Transfennica tillhandahåller Girteka tjänster från Hangö i Finland till Rostock och Lubeck i Tyskland, som korsar nästan 1 000 km över Östersjön.

Tack vare en expansiv flotta på mer än 7 000 släpvagnar erbjuder företaget kunderna en oöverträffad nivå av flexibilitet och effektivitet. Den unika modellen gör att släpvagnar kan lämnas i en hamn och en ny kan hämtas vid destinationen, vilket optimerar lastomsättningen och minskar tomgångstider.

Den här robusta tjänsten är tillgänglig sju dagar i veckan, och säkerställer konsekventa leveranstider som matchar deras vägalternativ, men med betydligt färre CO2-utsläpp.

– Genom att strategiskt överföra en del av vägfrakten i riktning från Finland till Tyskland via sjövägar, minskar vi inte bara trycket på hårt överbelastade motorvägar utan bidrar också väsentligt till att minska CO2-utsläppen. Hittills med denna nya tjänst har vi lyckats spara mer än 330 tusen kg CO2-utsläpp, som täcker 350 tusen kilometer, förklarar Adele Lasionytė, chef för affärsenheten på Girteka.

Dessutom syftar tjänsten till att höja Girtekas förares komfort och arbetstillfredsställelse. Genom att underlätta kortare, mer lokaliserade rutter, minskar Girteka inte bara sin miljöpåverkan utan förbättrar också arbetsvillkoren för deras uppskattade förare.

Genom att åka kortare sträckor kan förarna få mer flexibilitet och möjligheter att uppnå en bra balans mellan arbete och privatliv, vilket företaget fokuserar på.

Potential för framtida tjänsters expansion

Eftersom logistikbranschen står inför de dubbla utmaningarna med att minska koldioxidutsläppen och att behålla en konkurrensfördel, dyker multimodala och intermodala transportalternativ fram som allt mer hållbara alternativ till traditionell vägfrakt.

– När vi ser in i framtiden ser vi avsevärd potential i att utöka våra multimodala och intermodala tjänster. När sammanlänkningen av globala försörjningskedjor ökar undersöker vi aktivt ytterligare rutter för att koppla ihop norra Europa med andra kontinentala regioner. Denna strategi är i linje med våra kunders mål , som sträcker sig bortom koldioxidutsläpp för att omfatta övergripande effektivitet och intressentfördelar, – oavsett om det är kunder, partners eller vårt team, särskilt våra förare. Denna mångfacetterade strategi för logistik exemplifierar vårt engagemang för ansvarsfulla affärsmetoder, sammanfattar A. Lasionytė.

Hållbar transport: en win-win-situation för alla

Hållbarheten för multimodala transporter, särskilt när man integrerar väg- och färjetjänster, representerar en transformativ strategi för att minska logistikbranschens miljöpåverkan.

På grund av sin omfattning erbjuder färjorna mer energieffektiva sätt att transportera gods över långa avstånd. Detta är centralt i det pågående arbetet med att minska koldioxidutsläppen i transporter.

Möjligheten för förare att lämna sina släpvagnar i hamnen för att hämtas av en annan förare minimerar dessutom tomgångstider och motorns gångtider, vilket ytterligare minskar koldioxidavtrycket.

Genom att optimera denna blandning av väg- och färjetransporter kommer Girteka att förbättra sin operativa effektivitet och skapa ett win-win-scenario för miljön, våra kunder och det bredare logistikekosystemet.