Nyheter

Jula Logistics bygger ut torrhamnen i Falköping

Torrhamnen vid Skaraborg Logistic Center på Marjarp-området i Falköping är en av destinationerna för tågpendlarna med containergods till och från Göteborgs hamn. Nu bygger Jula Logistics ut den för närmare en halv miljard kronor i en logistiksatsning med gröna hållbara förtecken.

Jula Logistics driver sedan nio år torrhamnen i logistikområdet Marjarp intill Västra Stambanan i Falköping. Redan 2014 startade den första tågpendeln mellan Skandiahamnen och Falköping. 

Det aktuella ubyggnadsprojektet domineras av en 90 000 kvadratmeter stor logistikterminal med fokus på omlastning av tågtransporter, ett nytt 500 meter långt järnvägsspår, 10 000 kvadratmeter perrong med skärmtak och en plåthall på 12 000 kvadratmeter. 

Torrhamnen betjänar mer än 100 företag med bland annat containerhantering för Volvo, Ikea och MIO men också basindustrin med export av exempelvis papper och trä. Anläggningen är på väg att inta position topp tre i landet när det gäller containerhantering. 

Det var 2021 som Jula Logistics aviserade sin satsning på ännu en ny tågansluten logistikterminal vid Skaraborg Logistic Center.

Stort hållbarhetsfokus

Det är mycket hållbarhetsfokus i verksamheten. Den nya logistikbyggnaden får en solcellsanläggning och Jula Logistics erbjuder publik laddning av tunga fordon. Företaget driver dessutom ett el-lastbilskoncept ihop med Scania samt har under lång tid med dispens testat att köra extralånga fordon på 32 meter mellan Marjarp och Julas eget centrallager i Skara för att minska antalet ekipage.  

– Att skapa gröna trafikflöden är viktigt för oss, säger Lennart Karlsson, vd i Jula Logistics AB. Den stora satsningen på tågpendlarna är en del av detta och vi räknar med fler tågpendlar framöver. Fyllnadsgraden blir bättre och bättre och vi är på väg mot balans mellan importgods och export. Tidigare har det varit 70 procent import och 30 procent export, men exportvolymen blir allt större och det är på väg mot balans. 

Totalt förfogar Jula Logistics över 400 000 kvadratmeter mark på Marjarpsområdet och intilliggande Brogärdet, varav 260 000 är bebyggt med logistiklokaler som betjänar många kunder.

FAKTA:

Tidplan: Sommar 2023-juni 2024

Byggherre: Jula Logistics AB

Totalentreprenör: Skeppsviken Bygg i Skövde AB

Markentreprenör: Froab AB

Järnvägsentreprenör: Peab Sverige AB

Kostnad: 400 MKR