Nyheter

Verizon Business stärker network-as-a-service-erbjudande med multimolnhanteringslösning

Verizon Business lanserar Network as a Service (NaaS) Cloud Management, en ny tjänst som gör det möjligt för företag att kontrollera applikationskomponenter och nätverksarkitektur över flera molnmiljöer – offentliga, privata och hybrida – på en enhetlig online-portal. Den nya lösningen är utformad för att fungera med Verizon Business NaaS-erbjudande och kommer att förenkla multimolnhantering avsevärt som en del av den flexibla servicemodellstruktur NaaS innebär.

Nätverk med flera moln är populärt bland företag för möjligheten att kunna hosta applikationer i molnmiljöer med olika policyer för åtkomst, kompatibilitet och datasuveränitet. Detta innebär unika utmaningar för företagens CIO:er, såsom att sammankoppla arbetsbelastningar över olika molnmiljöer, samt utveckla en standardiserad arkitektur och säkerhetspraxis.

NaaS Cloud Management hjälper till att lindra dessa problem och erbjuder snabbare applikationsanslutningar och svarstider, samtidigt som det ger bättre insyn i prestanda, processhantering och nätverksförhållanden i multimolnmiljön.

– NaaS Cloud Management-lösningen kan revolutionera hur IT-team driftsätter och hanterar molnapplikationer, samt övervakar multimolnanslutningar, vilket gör processen enklare och mer användarvänlig än någonsin, säger Debika Bhattacharya, Chief Product Officer, Verizon Business. Att snabbt kunna sjösätta anslutningar för arbetsbelastning mellan olika miljöer ger organisationer möjlighet att skala molnteknik och utvecklingsprocesser, samt minska risker och arbeta med minimal friktion.

Lösningens heltäckande vy över molnnätverk och applikationsprestanda ger enkel insikt i övergripande servicetillstånd, nätverkstrafik, molnanslutningar i globala nätverk, ärendehantering och mer.

– Utöver nätverksanslutningen mellan molndatacenter kräver multimolndriftsättningar en säker grund anpassad för företag, vilket är just det som Verizon NaaS Cloud Management kan erbjuda, säger Ralf Lauer, Managing Director Enterprise Sales EU Central, Verizon Business. Våra möjligheter tillåter IT-team att driftsätta och hantera applikationerna, samt enkelt övervaka anslutningarna från flera punkter. NaaS Cloud Management kommer att vara ett avgörande verktyg för stora företag runt om i världen, i takt med att de fortsätter att växa framöver.

NaaS Cloud Management gör det också möjligt för användare att upprätta anslutning mellan offentliga, privata och hybrida miljöer, samt mellan moln och nätverksinfrastruktur vid nätverkskanten. Detta underlättar säker sammankoppling av molntjänsteleverantörer, datacenter och slutanvändare – med bibehållna säkerhetsstandarder.

Genom att standardisera anslutningar för arbetsbelastning, samt erbjuda en enhetlig procedur för säkerhetsprotokoll, styrning och konfigurationer, så konsoliderar NaaS Cloud Management komplexa nätverksprocesser med flera moln till ett enkelt, integrerat nätverksarbetsflöde, med stöd för all typ av affärstransformation.

Eftersom det dessutom är utformat för att fungera med Verizon Business befintliga NaaS-erbjudande, kan kunder nu snabbt tillhandahålla och övervaka säkra moln- och anslutningstjänster över flera molntjänstleverantörer, genom en enda hanteringsportal.