Nyheter

Kraftigt ökad risk att stoppas i polisens nykterhetskontroller

Polisens sållningsprover har ökat i omfattning, från 891 442 under 2022 till 1 056 571 under 2023, en uppgång på 18,5 procent. Myndigheten rapporterar samtidigt 9 330 rattfylleribrott 2023, vilket är färre än 2022 då siffran var 9 434. Detta enligt en sammanställning av alkomätarföretaget Alcosense.

Utfallet, det vill säga andelen fall av sållningsprover som leder till brottsanmälan för rattfylleri, minskade från 1,05 procent under 2022 till 0,88 procent 2023. Detta indikerar att färre nu kör rattfulla på svenska vägar, vilket är i linje med polisens strategi att uppnå allmänprevention genom ökad synlighet och kontroll. Samtidigt visar statistiken hur polisen trappat upp sina provningsinsatser. 2023 skedde 1 056 571 sållningsprover, nära 2 900 om dagen.

Trots att rattfylleribrotten sjunker har antalet trafikolyckor med dödlig utgång ökat de senaste tre åren. Från 210 fall under 2021, 220 fall under 2022 och 232 fall under 2023. Sett över längre tid har dödsolyckorna dock minskat, för tio år sedan omkom närmare 300 människor om året på landets vägar. Under samma period har antalet anmälda fall av rattfylleribrott legat på en stadig nivå.

– Även en liten förändring på 1,1 procent rattfylleribrott är en förändring i rätt riktning. Datan indikerar att polisens trafiksäkerhetsstrategi har en positiv inverkan på den svenska vägsäkerheten. Samtidigt utgör de fler än 9 000 anmälningar om rattfylleri som inkommit bara toppen på isberget – många av dem som körde fulla 2023 åkte inte fast, säger Hunter Abbott, före detta racerförare och grundare av Alcosense.

Det faktum att Sverige har en av de lägsta promillegränserna i Europa gör det extremt lätt att oavsiktligt köra över gränsen utan att märka det, särskilt morgonen efter att ha druckit alkohol.

– Även en liten mängd alkohol i blodet påverkar förmågan att köra bil, även om det är under den lagliga gränsen. Därför är det viktigt att kunna testa sig själv innan avfärd, så att man verkligen vet att man kör nyktert, avslutar Hunter Abbott.