Nyheter

Reduktionsplikten ökar utsläppen med 35%

Text: Energifabriken

Vid nyåret sänktes kravet i reduktionsplikten från 30,5% till 6%. Det innebar att utsläppen av koldioxid ökade med 35% från all vanlig diesel. Sveriges totala utsläpp av koldioxid ökar 2024 med 10%. För att nå miljömålen ska vi årligen minska med 8%, något vi så här långt inte har lyckats med.

Takten på användandet av fossilfria drivmedel måste därför öka kraftigt.

Företag som har ambitionen att minska sina utsläpp och har reduktionsplikt i sin bränslemix måste nu agera för att inte öka utsläppen. Receptet för att vara kvar på Status Quo är att byta ut var tredje tankning mot ett förnybart alternativ. Vill du minska utsläppen måste du göra mer.

Enklast är att byta till HVO100, förnybar diesel, eller RME100 i befintliga förbränningsmotorer. Men det fungerar även utmärkt att byta ut fordon till el eller biogas. Allt förnybart kommer behövas för att ställa om till det nettonollsamhälle vi ska ha 2045.