Nyheter

Nu invigs Färjestadsbron​

Nu är den 290 meter långa bron mellan Råtorp och Färjestad i Karlstad klar. Fredag 16 februari invigs bron med hjälp av förskolebarn på var sin sida om älven som har följt utvecklingen under hela byggtiden.

Bron blir en tvärförbindelse mellan flera stadsdelar på varsin sida av älven. I västra och östra älvfårorna är det tätt mellan broarna men inte i den norra delen.

När bron är klar så knyts friluftsområden och stadsdelar på båda sidor älven ihop och ger ett fint rekreationsstråk. Boende i Skåre, Älvåker och Råtorp på ena sidan och på Färjestad och Rud på andra sidan, kan då nå flera stadsdelar och målpunkter snabbare och smidigare.

Ökad cykling för en bättre miljö

Att förenkla och främja det hållbara resandet är en del i kommunens översiktsplan och cykelplan. Med en cykelbro som förbinder de här två stadsdelarna hoppas kommunen att fler väljer att cykla.

Cykel är ett transportmedel som har stor potential att ersätta korta bilresor. Ökad cykling ger positiva effekter för miljön och klimatet, främjar folkhälsan, och även för den som inte cyklar blir det mindre trängsel, buller och avgaser. Det främsta sättet att få fler att välja att cykla oftare är att öka genheten i cykelnätet så att det blir smidigare och går snabbare.

Luftig bro med svindlande utsikt

Cykelbron svänger lätt och har en varierad bredd på mellan 5,3 meter och 7,3 meter. Bron är tänkt att ge ett luftigt intryck med sidoräcken av nät och en körbana av ihålig gallerdurk. När man är där bron är som högst, kommer man kunna ha näst intill fri sikt sex meter ner i älven genom gallerdurken.

Gallerdurken gör att mycket av den snö och regn som faller ner inte hamnar på gång- och cykelbanan utan åker rakt ner i älven. Något som gör det enklare att vinterväghålla. Men cykelbron kommer vara anpassad så att både mindre plogbilar och ambulans kan ta sig över. Dessutom är 100 centimeter av mittbanan tänkt att vara i tårplåt som inte är ihålig för att det ska vara enklare och skonsammare för bland annat hundar att gå på bron.