Nyheter

Sveriges mest lönsamma utbildning

Det har kallats Sveriges mest lönsamma utbildning. Man skulle även kunna kalla Eco Operator för Sveriges mest miljövänliga utbildning. Tomgångskörningen minskade drastiskt efter utbildningen. Och det håller i sig, månad efter månad.

– Resultatet är långt över förväntan, säger Christopher Andersson, platschef på NCC:s bergtäkter i Tagene och Skälebräcke.

Det ligger i NCC:s strategi att minska verksamhetens klimatpåverkan. Koncernen har som mål att halvera CO2-utsläppen jämfört med startåret 2015. Man är på god väg och arbetet fortsätter.

– NCC har identifierat tomgångskörningen som ett område där vi kan bli ännu bättre. Därför har alla täkter i distrikt Syd och Väst genomfört Eco Operator-utbildningen

Christopher Andersson är platschef för bergtäkten i Tagene, som är NCC:s näst största i landet, samt täkten i Skälebräcke och terminaltäkten i Rollsbo. Totalt har verksamheterna sju hjullastare från Volvo – en L220H, tre L180H, en L180G, en L150H och en L70G – samt en A35 dumper.

Bättre uppföljning

I början av mars genomfördes utbildningen. Första dagen gjorde Rickard Gerdlöf, utbildare på Swecon, en genomgång av arbetsplatserna. Dag två körde han teoripass med förarna som delades upp i två grupper.

– Vi gjorde en liknande utbildning 2020. Då märktes förbättringar direkt efter utbildningen, men sedan planade det ut, säger Christopher Andersson.

Den här gången är det annorlunda. Förklaringarna är flera.

– Det var mer fokus på tomgångskörningen denna gång. Vi har även smartare verktyg för att kunna göra månadsvisa avstämningar på maskinerna som vi delar med förarna. Dessutom tar jag upp avstämningarna vid arbetsplatsmöten varannan månad, säger Christopher och fortsätter.

– Alla maskiner gör inte samma arbete, därför är egentligen inte resultaten för de enskilda maskinerna så viktiga. Vi vill heller inte hänga ut enskilda medarbetare. Det som är viktigt är snittet för hela maskinflottan och där är resultatet mycket över förväntan.

Rätt argument

Ändå är det svårt att inte lyfta enskilda maskiner. Som maskinen som före utbildningen hade 47,9 procent tomgångskörning och sänkte det till 16,9 procent efter utbildningen.

– Alla våra förare är duktiga och erfarna. Det handlar om att ge dem rätt argument och motivation samt kontinuerlig uppföljning. Det gör Eco Operator, det är en ögonöppnare. Positiv feedback är också viktigt.

Drygt ett halvår efter utbildningen är tomgångskörningen fortsatt låg. Som platschef håller Christopher frågan om tomgångskörning levande och sätter nya mål.

– Vi gör det här tillsammans och det finns en stolthet hos förarna att bli ännu bättre.

Utbildningen som ger dubbel vinst

Tre månader efter genomförd utbildning gjorde Rickard Gerdlöf på Swecon genomförde en uppföljning på fem av de totalt sju maskinerna i Tagene, Skälebräcke och Rollsbo. Siffrorna talar sitt tydliga språk: tomgångskörningen minskade dramatiskt.

Utslaget på ett helt år sparas det mycket bränsle och utsläppen av koldioxid minskar med drygt 16 ton. Utan att produktiviteten minskar.

FAKTA Eco Operator:

Utbildningen består av en teoretisk del samt en praktisk del hos kunden. Efter utbildningen erbjuder Swecon även en uppföljning om det önskas

Utbildningen är uppdelad efter segment – anläggning, produktion och industri – och utförs i hela landet

Mycket handlar om relativt enkla förändringar i vardagsarbetet som att minska tomgångskörningen, köra på lägre varvtal samt planera arbetet och arbetsplatsens utformning

Genom smartare körning kan bränslekostnaderna minska med 15–20 procent utan att produktiviteten minskar. Det spar pengar och är skonsamt mot miljön. Det betyder också mindre slitage på maskinerna och en bättre arbetsmiljö

På bilden: Eco Operator har kallats Sveriges mest lönsamma utbildning. Man skulle även kunna kalla den för den mest miljövänliga. Tomgångskörningen minskade drastiskt efter utbildningen hos NCC. Här platschef Christopher Andersson i diskussion med Daniel Malmgren.

Foto: Peter Holgersson