Nyheter

Anders Fryksdahl stärker upp Tyréns satsning inom elkraft

Samhällets utveckling ställer allt större krav på både produktion och distribution av el. Nu ökar Tyréns sitt fokus på stöd till den gröna omställningen och som ett led i satsningen har Anders Fryksdahl nyligen rekryterats.

Han har lång erfarenhet inom elkraftsbranschen och kommer närmast från Sweco. Anders kommer att ansvara för nya och befintliga uppdrag inom elkraftsområdet.

– Samhällsdebatten handlar ofta om produktion av el, men en lika viktig del är själva distributionen. Inte minst för de förnybara energikällor som ska anslutas till befintliga eller nya nät på ett effektivt sätt. Tyréns gör skillnad vid planeringen och här ser jag möjligheter att kunna bidra för egen del, berättar Anders Fryksdahl.

Elnätens kapacitet blir en allt viktigare samhällsfråga. Kraftnäten behöver byggas ut och kapaciteten ökas, både i lokala nät och i större system. Att planera för den här förändringen tar tid och kräver kompetens.

– Planering av elkraft är fullt av utmaningar, som långa ledtider för tillstånd, samråd och miljökonsekvensbeskrivningar. Jag ser att vi kan bidra med innovativa lösningar för att minska kostnaden för våra kunder och möta de miljökrav som finns, menar Anders Fryksdahl.

– Tyréns arbetar med flera projekt som driver på den gröna omställningen, och planerar att växa rejält inom energiområdet under de närmaste åren. Här är Anders en viktig pusselbit med sin erfarenhet. Först och främst som en senior drivkraft för att utveckla våra tjänster inom elkraft, men även som stöd till våra kommande nyanställningar inom området, säger Jonas Lindberg som är affärschef för elkraft på Tyréns.

Anders Fryksdahl har en mångårig bakgrund inom elkraftsbranschen och kommer närmast från Sweco, där han under de senaste fyra åren arbetat med projektering av kraftprojekt för bland annat Vattenfall och Svenska kraftnät. Nu ser han fram mot att fortsätta bidra till utvecklingen inom energiområdet.

– Vi måste helt klart stärka elkraftssituation i Sverige inför en framtid där fossilfri el blir alltmer betydelsefull. Vid större elkraftprojekt krävs ett nära samarbete mellan olika kompetensområden och här har Tyréns en unik position, avslutar Anders Fryksdahl.