Nyheter

Utmanande väder påverkade SJs trafik och resenärer

En ovanligt tidig, snörik och kall vinter i hela landet har lett till att SJ tvingats begränsa trafikutbudet då nödvändigt fordonsunderhåll försvåras och tar längre tid än normalt.

Resandet under fjärde kvartalet låg på samma nivå som under motsvarande kvartal 2022. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 99 MSEK (-264). Fjärde kvartalet föregående år påverkades negativt med sammanlagt 310 MSEK till följd av avsättning och nedskrivning. Exklusive dessa poster ökade rörelseresultatet med 53 MSEK jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

I december fick ett X2000-tåg en allvarlig hjulskada, och SJ beslutade av säkerhetsskäl att låta genomföra en extra besiktning av samtliga tåg med samma hjultyp. Tillsammans med framför allt väderrelaterade utmaningar medförde det färre tåg i trafik än planerat under december.

– Hela SJ slöt upp och gjorde fantastiska insatser för att planera om, få tåg i trafik och ta hand om våra resenärer. Vi vet hur viktiga jul- och nyårsresorna är för våra kunder, och som vd är jag otroligt tacksam för att ha medarbetare runt om i hela organisationen som jobbade dygnet runt för att vi skulle klara av att få så många som möjligt dit de ville, säger SJs vd och koncernchef Monica Lingegård.

Styrelsen för SJ AB föreslår att ingen utdelning (—) lämnas avseende räkenskapsåret 2023. Detta då negativa resultat under coronapandemin påverkade eget kapital kraftigt negativt. Samtidigt har SJ ingått omfattande investeringsåtaganden i nya och befintliga fordon som behöver finansieras.

Utfall fjärde kvartalet 2023:

Nettoomsättningen uppgick till 2 817 MSEK (2 861)

Rörelseresultatet uppgick till 99 MSEK (-264)

Utfall helåret 2023:

Nettoomsättningen uppgick till 10 549 MSEK (10 403)

Rörelseresultatet uppgick till 534 MSEK (449)

Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 0,73 ggr (0,47)

Avkastning på operativt kapital uppgick till 10,1 procent (10,2)

På bilden: Tågvärdarna Gunilla och Zaheerudin från Hallsberg