Nyheter

Stena Lines vd Niclas Mårtensson utsedd att leda the Supply Chain and Transport Industry Community vid World Economic Forum

Niclas Mårtensson, vd för Stena Line, är ny ordförande för Supply Chain & Transport Industry Community vid World Economic Forum.

Niclas Mårtensson representerar Stena AB och kommer att spela en avgörande roll för att påskynda omvandlingen av branschen under de kommande två åren.

World Economic Forum (WEF) är en internationell organisation som samlar ledare från näringslivet, myndigheter, civilsamhället och akademin för att forma globala, regionala och industrispecifika agendor.

Vid årets möte i Davos tillkännagavs att Niclas Mårtensson tar rollen som Governor Chair i en av forumets 22 branschsammanslutningar: Supply Chain & Transport Industry.

Under de kommande två åren kommer Niclas Mårtenssons att tillhandahålla ledarskap, hjälpa till att definiera branschens agenda och identifiera var kollektiva åtgärder kan bidra till positiva förändringar och resultat för industrin.

– Det är en fantastisk möjlighet att forma agendan som kommer att möjliggöra övergången till fossilfri, inkluderande och säker godstransport. World Economic Forum samlar en stor mångfald av politiska ledare och inflytelserika personer från näringslivet och civilsamhället som alla är engagerade i att samarbeta för att skapa faktiska förändringar för en bättre värld, säger Niclas Mårtensson.

WEF är mest känt för det årliga mötet i Davos, men branschsammanslutningarna arbetar tillsammans under hela året och föreslår, stöder och ger strategisk input till prioriteringar för branschen de representerar.

Ett betydande ansvarsområde för Niclas Mårtensson blir att påverka policyer och regelverk kring de befintliga möjligheter som finns för att underlätta en fossilfri försörjningskedja och transportindustri.

– Runt om i världen sätter man höga mål för hållbarhet, men ofta brister den nödvändiga infrastrukturen för att uppnå dessa mål, till exempel när det kommer till elektrifiering. I min roll som ordförande har jag ett ansvar att göra min röst hörd och påverka de policyer som är avgörande för vår branschs oundvikliga omvandling, säger Niclas Mårtensson.

Niclas Mårtensson tar över efter Tan Chong Meng, Group CEO på godstransportföretaget PSA International, som har haft rollen de senaste två åren.