Nyheter

Sverige i EU:s bottenliga när det gäller miljökrav vid besiktning

En ny rapport från Fordonsbesiktningsbranschen (FBB) visar att Sverige för femte året i rad är bland de sämsta länderna i EU när det gäller miljökrav vid fordonsbesiktning. Låga krav och höga gränsvärden gör att många personbilar måste godkännas, trots bristande avgasrening och miljöskadliga utsläpp.

Vidare välkomnas förslag för att kriminalisera fusk med avgasrening, samtidigt som branschen noterar att Sverige fortfarande saknar specifika besiktningsregler för elbilar.

Vägtrafiken är fortfarande en stor källa till luftföroreningar. Skärpt miljökontroll vid fordonsbesiktning är därför en viktig pusselbit för att förbättra luftkvaliteten. Men sedan reglerna ändrades 2018 godkänns många bilar, trots bristande avgasrening och miljöfarliga utsläpp. Låga krav och höga gränsvärden, gör att Sverige placerar sig i EU:s bottenliga när det gäller miljökrav vid besiktning.

I februari 2023 presenterade Transportstyrelsen ett antal åtgärdsförslag för att skärpa miljökontrollen, fullt möjliga att införa inom dagens EU-direktiv. Även EU-kommissionen uppmanar alla medlemsländer att så snabbt som möjligt införa partikelmätning vid avgaskontroll. Men i stället för att införa de föreslagna regeländringarna vill Transportstyrelsen invänta EU:s nya besiktningspaket, något som kan dröja ända till 2029. Flera andra länder har sedan länge skärpt sina regler. Nu vill branschen se att även Sverige går från ord till handling.

– Vi har länge pekat på bristerna i dagens regelverk och är positiva till de nya åtgärdsförslagen. Att Transportstyrelsen då inte ens vill agera på sina egna förslag, är väldigt svårt att begripa. Det finns inget att vänta på, det handlar i grunden om vår miljö och hälsa, säger Tord Fornander, ordförande i Fordonsbesiktningsbranschen.

Fusk med avgasrening ännu inte straffbart

Redan i fjol rapporterade FBB om Transportstyrelsens utredning för att motverka manipulation av utrustning för avgasrening. Den visade att fordon som är manipulerade eller saknar fungerande avgasrening beräknas öka den svenska vägtrafikens utsläpp av kväveoxider med upp till 14 procent för tunga lastbilar och så mycket som 150 procent för lätta dieselfordon när det gäller partikelutsläpp. Utredningen föranledde Transportstyrelsens förslag om att kriminalisera den här typen av fusk, något som välkomnas av branschen. Förslagen ligger nu på regeringens bord.

– Det är såklart ett steg i rätt riktning att det nu finns förslag att kriminalisera den här typen av fusk. Nu är det viktigt att regeringen agerar snabbt för att få till nödvändiga lagändringar, fortsätter Tord Fornander.

Besiktningsregler för elbilar fortsätter släpa efter

Idag väljer allt fler elbil framför andra alternativ. Det finns fler än en halv miljon laddbara bilar i Sverige, vilket utgör 11 procent av den totala personbilsflottan. Trenden är tydlig – andelen elbilar kommer snabbt att öka på de svenska vägarna. Precis som andra fordon ska en elbil genomgå kontrollbesiktning, men till skillnad från flera andra EU-länder saknar Sverige fortfarande ett särskilt regelverk för elbilar.

Komponenter som bilens framdriftsbatteri, kablar och laddningsutrustning kontrolleras alltså inte för eventuella fel. Det är nu över tre år sedan som Transportstyrelsen efterfrågade branschens förslag på hur man kan möjliggöra bättre kontroll av elbilar. Nya regler lyser dock fortfarande med sin frånvaro.

– Regelverket måste självklart uppdateras i takt med den tekniska utvecklingen och att elfordon blir en allt större del av den svenska fordonsflottan. Avsaknaden av regler för elbilar handlar knappast om att frågan är komplex – förslagen finns och andra EU-länder har redan infört specifika kontroller, avslutar Tord Fornander. 

Ladda ned branschrapporten:

här.