Nyheter

Ny teknik kan ge säkrare vägarbetsplatser

Ny teknik bör utnyttjas för att förbättra säkerheten både för de som arbetar på väg och för trafikanterna menar Sveriges branschförening för säkrare vägarbetsplatser. Ett exempel är Road Works Warning (RWW), där en varning skickas till lastbilens förarstödssystem när den närmar sig ett vägarbete eller ett väghållningsfordon.

Föreningen jobbar även med ett forskningsprojekt om hur ljus kan användas för att styra fordons hastighet genom arbetsplatser.

Sveriges branschförening för säkrare vägarbetsplatser (SBSV) har som uppgift att samverka med väghållare som Trafikverket och kommuner för att förbättra säkerheten vid vägarbete. Nyligen presenterade Trafikverket ett förslag till nytt regelverk för arbete på väg som nu är ute på remiss.

– SBSV:s medlemmar är företag som utvecklar och tillverkar produkter för vägsäkerhet, stora entreprenörer och utbildningsföretag. Det gör att vi har en stor bredd inom föreningen och vi har flera grupper som tittar på olika delar av förslaget för att kunna svara på remissen, säger Christer Andersson som är företrädare för SBSV.

Han berättar att SBSV jobbar för att få in mer ny teknik i säkerhetsarbetet för arbete på väg. I Trafikverkets handlingsplan, som kom för ett år sedan, finns en punkt där det står att säkerheten på arbetsplatser ska ökas genom att införa ny teknik. 

– Vi ser stora möjligheter med att använda ITS-teknik, som står för intelligenta transportsystem. Det pågår en hel del forskning kring det och ett projekt som vi tror mycket på är Road Works Warning (RWW). 

Tidig varning

Redan i dag finns ett system där alla arbetsfordon detekteras och loggas via GPS och informationen skickas till molnet. Tanken med projektet är att även alla vägarbetsplatser ska kopplas till systemet via GPS.

Flera tillverkare av lastbilar har möjlighet att ta emot den informationen i sina förarstödssystemen. Förarna ska kunna få ett meddelande om att de närmar sig ett långsamtgående väghållningsfordon eller en vägarbetsplats så att de kan anpassa sin hastighet. 

– Vi arbetar för att RWW-systemet ska skrivas in i Trafikverkets regelverk. Det är en väldigt kostnadseffektiv säkerhetsåtgärd eftersom systemen redan finns. Det gäller bara att koppla ihop dem. Vi vet att systemet fungerar då det testats under två år på E4 mellan Helsingborg och Stockholm samt på riksväg 40 mellan Göteborg och Jönköping, säger Christer Andersson.

I förlängningen skulle RWW-systemet kunna kopplas ihop med geofencing.

– Då skulle lastbilar automatiskt bli styrda så att de inte kan hålla högre hastighet än den angivna förbi en vägarbetsplats.

Styra hastighet med ljus

Tillsammans med Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har SBSV nyligen startat ett projekt där man i simulatormiljö ska undersöka hur ljus skulle kunna användas för att leda trafik förbi ett vägarbetsområde. När rinnande ljus används för att visa riktning genom ett arbetsområde rinner det ofta väldigt fort och det kan upplevas som stressande för bilisterna. 

– Det är inbyggt i människans flockbeteende att man oftast kör lika fort som rörelser intill fordonet. Projektet vill ta reda på om ett långsammare rinnande ljus kan få förarna att köra långsammare, förklarar Christer Andersson.

En annan del i projektet ska ta reda på hur modern ljusteknik kan användas för att projicera för trafikanter hur stor del av vägen exempelvis en salt- och plogbil upptar. 

– När ett fordon kommer i kapp en plogbil syns ofta bara bakdelen. Om vi med ljus kan projicera hur mycket plog och sidovinge sticker ut kan det hjälpa trafikanter att ta rätt beslut vid omkörning.