Nyheter

Utrullning av HCT-ekipage på svenska vägar

Den 1 december 2023 godkändes lastbilsekipage med längd upp till 34,5 meter för det allmänna svenska vägnätet. Log-techbolaget InQuire, Elgiganten Logistik och den finska transportören Ahola Transport var bland de första att starta upp ett flöde med HCT-fordon (High Capacity Transport-fordon) på svenska vägar.

– Det har varit ett lyckat utfall så här långt, både vad gäller minskning av utsläpp och högre fyllnadsgrad. Nu ser vi fram emot att starta upp fler flöden för ännu tydligare effekt, säger Jesper Lundqvist, Business Area Manager Electronics, InQuire.

När det allmänna svenska vägnätet godkändes för HCT-ekipage i december i fjol var InQuire, och företagets samarbetspartners Elgiganten Logistik och Ahola Transport, snabba på att starta upp ett transportflöde med dessa fordon. De långa lastbilsekipagen, som är nio meter längre än tidigare tillåtna maxgräns, har gått från Elgigantens nordiska distributionscentral i Torsvik, Jönköping till hubbar och terminaler i Åbo, Helsingforsområdet.

Det har nu gått iväg två ekipage per vecka tur och retur sedan första december och InQuire har redan sett goda effekter vad gäller både miljöpåverkan och fyllnadsgrad. Utsläppen har minskat med 5-10 procent för motsvarande volymer med bil och släp och man har lyckats fylla ekipagen till en fyllnadsgrad uppemot 95 procent, något som tidigare snittat på runt 92 procent.

– Det är väldigt positivt att vi redan har fått så goda resultat och det kommer att bli ännu tydligare i flöden som idag körs med trailer. Ett HCT-ekipage utgörs nämligen av två trailers, vilket innebär att varannan dragbil inte behövs. En del av syftet med projektet är också att på sikt minska transportkostnader, där vi tillsammans med varuägaren Elgiganten och Ahola Transport löpande utvärderar för att nå rätt prissättning på transporter av denna typ av ekipage och våra indikationer är att vi även kommer att nå en betydande sänkning av transportkostnaden jämfört med den mix av bil och släp och trailers som hittills utgjort ekipagen i Elgigantens flöden, säger Jesper Lundqvist.

Långsiktigt samarbete för framtiden

Pilotprojektet med de nya HCT-ekipagen är en del av initiativet SDC (Sustainability Distribution Concept) som syftar till att designa och implementera nästa generations transport-setup för Elkjøp och Elgiganten. Initiativet drivs av InQuire som utvecklingspartner för Elgiganten Logistik och förutom införandet av längre fordonskombinationer ingår även övergång till hållbara bränslen som el och vätgas.

Dessutom lägger samarbetet grunden för att möjliggöra samtransporter med andra varuägare för ökad fyllnadsgrad, lägre kostnader och inte minst – en minskad miljöbelastning.

– På InQuire ser vi samarbete som den enda vägen framåt för att transportbranschen ska klara den stora förändring som vi står inför i resan mot netto-noll-utsläpp, säger Jesper Lundqvist innan han avslutar:

– Vi brinner verkligen för dessa frågor och är stolta över att få arbeta tillsammans med så framåtlutade och utmanande kunder som Elgiganten Logistik. Nu ser vi fram emot att lägga i en högre växel och starta upp fler flöden för att få ännu bättre resultat, säger Jesper Lundqvist.