Nyheter

BASF lanserar nytt verktyg för minskade koldioxidutsläpp vid billackering

BASF Coatings introducerar analysverktyget GLASS (Global Life Cycle Assessment of Automotive Surface Solutions), som hjälper bilindustrin att minska koldioxidutsläppen vid billackering. Det möjliggör optimering av kostnader, prestanda och ekologiskt fotavtryck. Lackeringsverkstaden står för mer än 60 % av energiförbrukningen vid fordonstillverkning i en bilfabrik.

Analysverktyget GLASS täcker hela värdekedjan från råvaruutvinning via förbehandling till klarlack. Informationen från verktyget hjälper lackeringsindustrin att hitta åtgärder som minskar utsläppen och energiförförbrukningen samt kostnaderna.

– Billacket i sig orsaker ungefär 30 kg koldioxid per tillverkad personbil, men räknar man in hela lackeringsprocessen stiger utsläppen till 150 kg koldioxid. Med data som grund stödjer verktyget åtgärder för att nå koldioxidneutralitet. Det är också nyckeln för att minska kostnader och energiåtgång, säger Sabrina Platzek vid BASF Automotive OEM Coatings.

Genom en anpassad livscykelanalys tar GLASS hänsyn till lokala faktorer, såsom ugnar, lackeringssystem och komponenters miljöpåverkan under lackeringen. Även platsspecifika förhållanden som klimat, energi och specifika lackeringsprocesser finns med i analysen.

– Utifrån den här informationen kan vi ta fram skräddarsydda råd och utveckla lösningar tillsammans med våra kunder. Det kan handla om tekniker som minskar utsläppen i början av värdekedjan, eller lösningar som minskar utsläppen vid själva lackeringen. Vi strävar efter att visa vägen inom hållbarhet i vår bransch, avslutar Sabrina Platzek.

Foto: LEEROY Agency  

Om GLASS
GLASS står för Global Life Cycle Assessment of Automobile Surface Solutions. Det innebär identifiering och beräkning av klimatpåverkan som utsläpp av koldioxid och tillhörande kostnader. Analysen täcker hela värdekedjan från framställning av råmaterial via förbehandling till lackering. Utifrån detta går det att hitta de mest kostnadseffektiva och minst klimatpåverkande lösningarna. TÜV Rheinland har certifierat att BASF:s metod uppfyller kraven för Greenhouse Gas Protocol, relevanta ISO-standarder samt Together for Sustainability (TfS). GLASS-verktyget har testats av oberoende tredje part och uppfyller relevanta krav enligt DIN EN ISO 14040 och 14044.
För mer information om GLASS: 
www.basf-coatings.com/sustainability