Nyheter

Debatt: ”Vi kan inte lita på vår järnväg om det blir krig”

”Signalfel, vagnbrist och växelfel är återkommande inslag i vardagen för många svenskar. Situationen är illa nog som den är i dag, men i tider då alla pratar om krisberedskap måste vi börja ställa oss frågan vilka konsekvenser skicket på den svenska järnvägen skulle få om krisen eller kriget kommer till oss.”

”I Ukraina har tågen spelat en ovärderlig roll i landets motståndskraft mot den ryska ockupationen. De första veckorna efter Rysslands fullskaliga invasion flydde 4,5 miljoner människor med tåg. Det var mycket tack vare heroiska insatser av alla de lokförare, tågvärdar och andra som arbetar på järnvägen, men också tack vare god tillgång på spår, vagnar och kunnigt folk som snabbt kan reparera dem.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.expressen.se/debatt/vi-kan-inte-lita-pa-var–jarnvag-om-det-blir-krig/

Foto: Joe