Nyheter

Svenskarnas minskade tilltro till samhällets motståndskraft är en varningsklocka

Säkerhetsexperter pekar på en lösning: IT-säkerhet.

– Genom att investera i robusta IT-säkerhetsåtgärder kan företag stärka sin motståndskraft – vilket kanske är viktigare än någonsin nu, menar Hampus Dellenstedt, CTO på ITS Nordic.

I en nyligen publicerad debattartikel i Dagens Industri varnar säkerhetsexperterna Freddy Jönson Hanberg och Nicklas Haglund för den minskade tilltron till samhällets motståndskraft bland svenska medborgare.

Med endast tre procent av svenskarna som har mycket stor tilltro till beslutsfattarnas förmåga att skydda viktig infrastruktur, framstår säkerheten – framför allt inom IT – som en grundläggande faktor för företags och myndigheters överlevnad.

Ökande hot mot samhället

Artikeln lyfter fram de senaste hackerattackerna mot verksamheter i hela Sverige som en indikation på den ökande risken för cyberattacker. Enligt den nyligen publicerade Kantar-undersökningen Svenskt Säkerhetsindex 2024, upplever nästan sju av 10 (67 procent) beslutsfattare en allvarlig hotbild mot deras verksamhet idag.

– Detta pekar på den växande hotbilden och vikten av att öka vårt arbete för att stärka företags IT-säkerhet. Genom våra partnerskap och skräddarsydda lösningar är vår målsättning att vara en resurs för företag i deras strävan att förbättra sin cybersäkerhet, fortsätter Hampus Dellenstedt.

Bristande kontroll av externa leverantörer

En annan oroande observation som framhävs i undersökningen är den låga andelen svenska organisationer (endast 60 procent) som genomför säkerhetskontroller av sina externa leverantörer, trots att dessa hanterar samhällsviktiga funktioner och känslig information. Detta innebär att leverantörer ibland undgår kontroll och de krav som ställs på den egna organisationen, vilket ytterligare försvagar landets totalförsvarsförmåga.

– Att se över och förstärka säkerhetsåtgärderna gentemot externa parter kan vara avgörande för att säkerställa en trygg och hållbar verksamhet. Vår ambition är att stödja organisationer genom att identifiera och hantera risker med förhoppningen om att bidra till ökad säkerhet och robusthet inom deras verksamhet, avslutar Hampus.