Nyheter

Försvaret: ”Undermåliga transportleder duger inte för ett Natoland”

”Ett totalförsvar vilar på mer än militär förmåga, och ett Natointräde innebär nya krav på ett samhälle som kan stå emot kriser. Den hårt bantade svenska sjukvården måste rustas upp, elsystemet ska klara svåra påfrestningar, livsmedelsförsörjningen behöver säkras och transportnätet stärkas.”

Det skriver Anders Brunnberg, Thomas Ekström och Per Skoglund, militära lärare och forskare i försvarslogistik vid Försvarshögskolan i en debattartikel i Dagens Nyheter:

”I måndags kväll röstade Ungerns parlament ja till Sverige i Nato. Medlemskapet i Nato är en angelägenhet för hela nationen Sverige och kommer att få konsekvenser för hela totalförsvaret. Artikel 3 i Natostadgan handlar om en nations förmåga att vara resilient, vilket innebär samhällets förmåga att motstå och återhämta sig från större störningar och kriser som exempelvis hybrid­attacker, väpnat angrepp, avbrott i kritisk infrastruktur eller naturkatastrofer.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.dn.se/debatt/undermaliga-transportleder-duger-inte-for-ett-natoland/