Nyheter

Transportstyrelsen: Rekordlåga utsläpp från den nya personbilsflottan

Koldioxidutsläppen från den genomsnittliga nya personbilen fortsätter minska. Under 2023 släppte genomsnittsbilen ut 61 gram/km vid blandad körning. Det är en minskning med över 8 procent jämfört med motsvarande siffror för året innan.

Det visar siffror som Transportstyrelsen har redovisat till EU-kommissionen.

Under 2023 registrerades 290 000 typgodkända personbilar i landet. Det är den ökning jämfört med året innan men en förhållandevis låg siffra jämfört med genomsnittet de senaste 10 åren.

De genomsnittliga koldioxidutsläppen från den nya personbilsflottan fortsatte minska och uppgick till cirka 61 gram/km vid blandad körning jämfört med cirka 67 gram/km året innan.

– Under de senaste fyra åren har utsläppen från den genomsnittliga nya personbilen nära nog halverats. Avgörande för den utvecklingen är den stora ökningen av elbilar. Under 2020 registrerades 27 000 elbilar i landet. Motsvarande siffra för 2023 är 113 000 bilar vilket motsvarar en ökning med över 300 procent, säger Anna Berggrund, direktör vid Fordonsinformation på Transportstyrelsen.