Nyheter

Wash World ska bygga biltvättar på rekordtid

Normalt tar byggandet av en biltvätt omkring tre månader. Med hjälp av färdiga byggmoduler kommer Wash World att minska byggtiden på plats till tre dagar. Det innebär bland annat att biltvättshallen kommer att kunna monteras ned, flyttas och återanvändas i framtiden.

Sedan 2013 har det danska biltvättsföretaget Wash World öppnat mer än 200 biltvättar i Danmark, Sverige, Norge och Tyskland. Tidigare har Wash World byggt biltvättshallar på vanligt sätt med byggarbetsplats, byggmaterial och personal i tre till fyra månader för att utrusta biltvätten med rätt utrustning och teknik.

Nu har Wash World ett startat ett samarbete tillsammans med det danska företaget Ipart som är specialiserade på modulbyggen. Det innebär att Wash World kommer bygga nya biltvättshallar på tre dagar. 

Moduler till biltvättshallen byggs helt klara för montering i en av Iparts fabriker, transporteras och monteras sedan direkt på platsen. Ett koncept som Ipart utvecklat och som varit framgångsrikt bland annat i Norge. Om man behöver stänga tvätthallen i framtiden till exempel när ett hyreskontrakt löper ut kan man montera ned hallen och flytta den till en annan plats. Vilket är mer hållbart och ger en stor flexibilitet. 

– Vi har stora förväntningar på samarbetet med Ipart, eftersom det ger många fördelar. Det smart att kunna gå snabbt från tanke till handling. I framtiden kommer vi att ha ett antal tvätthallar i lager så att vi alltid är redo att etablera oss i nya städer. I princip behöver vi bara montera delarna som byggstenar och leverera ström till den färdiga byggnaden. Det innebär bland annat att vi kommer att kunna flytta byggnaderna och återanvända dem någon annanstans när det blir aktuellt, säger Lars Hecht, vd på Wash World

– Att bygga med färdiga moduler har en rad fördelar för konstruktionens kvalitet och arbetsmiljön jämfört med traditionellt byggande. Ur byggsynpunkt är det mycket bättre att bygga inne i en fabrik istället för ute på en byggarbetsplats där väder och vind påverkar. Att bygga inomhus ökar både effektiviteten och kvaliteten. Dessutom tar metoden bort i stort sett alla byggljud, vilket brukar vara till stor glädje för grannarna, säger Ole Vadstrup, projektledare för Ipart.

De modulbyggda tvätthallarna kommer göras i den mest hållbara konstruktionskategorin, anpassade för nordliga förhållanden, tåla både snö- och vindlaster och kunna sättas upp var som helst i Norge och Sverige. 

Samarbetet mellan Wash World och Ipart är redan igång. Planen är att från sommaren 2024 börja med konceptet modulbyggda biltvättshallar. En etablering tar cirka en månad och de första tre veckorna görs tester och förberedelser av platsen. När modulerna kommit till platsen tar det tre dagar att montera och färdigställa biltvätten.