Nyheter

MTR lämnar över ett pendeltåg på frammarsch

Efter åtta är det på söndag den 3 mars dags för MTR att lämna över driften av pendeltåget i Stockholm. Det har funnits utmaningar längs vägen, men sett till hela perioden kan man sammanfatta åren med ett enda ord: Ökning. Som i ökad punktlighet, ökad turtäthet och ökad säkerhet.

–  Tack vare alla fantastiska medarbetare och genom det dagliga arbetet har vi möjliggjort stora framsteg inom pendeltågstrafiken. Det är med varm hand som vi nu lämnar över driften till SJ Stockholmståg. Jag är oerhört stolt över det arbete och de förbättringar som vi genomfört tillsammans under åren som vi kört pendeltågen i Stockholm, säger Caroline Åstrand, vd för MTR Nordic.

Sett till hela avtalsperioden har pendeltågstrafiken haft en god utveckling sedan MTR tog över 2016.

Punktlighet

När MTR tog över driften hade punktligheten legat strax under 92 procent i flera år, och punktligheten sjönk varje år. MTR lyckades dock, samtidigt som Citybanan öppnade, bryta den negativa utvecklingen och från 2018 så började kurvan peka brant uppåt. Samtidigt ökades trafikutbudet med 20 procent mellan 2017 och 2018. MTR lyckades därmed köra både punktligare och med betydligt fler avgångar än tidigare.

2019 blev det punktligaste året i pendeltågens historia. Ett rekord som MTR slog igen 2020 då 96 procent av pendeltågen gick i tid. Parallellt steg även resenärernas nöjdhet från ett NKI (nöjd-kund-index) på 66 under 2015 till ett NKI på 79 fem år senare.

Mer utbildningar

MTR har också utbildat hundratals lokförare och tågtekniker. De kommer nu kunna fortsätta utveckla pendeltågstrafiken i regionen.

Den senaste tidens uthålliga arbete för att skapa en stabilare trafik har gett resultat. En offensiv rekrytering och effektiv satsning på utbildningar i kombination med att färre slutar och minskad sjukfrånvaro har gjort att trafikproduktionen kunnat höjas avsevärt de senaste månaderna.

– Vi är övertygade om att vi under våra år lagt en god grund för en bra trafik även i framtiden. Det är nu med stolthet vi önskar den nya operatören och våra medarbetare som ska fortsätta med pendeltågsuppdraget lycka till och ett stort tack för allt, säger Caroline Åstrand.

Det har förstås även funnits stora utmaningar längs vägen som till exempel pandemin. Som en av mycket få trafikoperatörer tog MTR sitt samhällsansvar och lyckades, i samverkan med trafikförvaltningen, erbjuda full trafik genom hela den perioden.

MTR:s pendeltågsavtal har inneburit svårigheter att få ekonomiska förutsättningar att leverera trafik av tillräckligt hög kvalitet. Under hösten 2023 togs därför ett gemensamt beslut tillsammans trafikförvaltningen om att avsluta pendeltågsavtalet i förtid.

– Jag vill tacka MTR för deras insats under tiden som de har ansvarat för pendeltågstrafiken i regionen. MTR har tillsammans med SJ genomfört en bra överlämning och vi ser nu att det finns en bra grund för SJ Stockholmståg att bygga vidare ifrån, säger Erik Norling, Trafikdirektör på trafikförvaltningen i Region Stockholm.

Pendeltågstrafiken kommer att från den 3 mars 2024 drivas under ett tillfälligt avtal tills dess att en ny upphandling är genomförd. Det innebär att alla medarbetare som huvudsakligen arbetar med driften av pendeltågen erbjudits en anställning hos den nya operatören SJ Stockholmståg.