Nyheter

Okta investerar 50 miljoner dollar för att adressera globala säkerhetsutmaningar

Idag meddelar Okta en ny investering på hela 50 miljoner dollar under fem år (drygt 500 miljoner SEK) till Okta for Good Fund för att tackla några av världens mest pressande utmaningar. Enligt WEF:s Globala Riskrapport 2024 inkluderas cyberhot som en av de främsta riskerna, en brist på cyber- och teknikkompetens samt accelererande klimatkriser.

Medan många företag drar sig tillbaka eller försiktigt arbetar med ESG, satsar Okta dubbelt så mycket på sitt företagsansvar och investerar i organisationer för att bekämpa cybersäkerhetshot.

Initiativet inkluderar:

20 miljoner dollar till Tech for Good för att accelerera digital transformation och cybersäkerhet inom den sociala sektorn och stärka civilsamhällets organisationers cybersäkerhetsläge. Ideella organisationer är den näst mest attackerade sektorn, efter stater, när det gäller cyberhot, med 65 % av icke-statliga organisationer som saknar förtroende för den egna säkerhetspositionen.

15 miljoner dollar till Digital Equity för att minska den digitala klyftan och göra cybersäkerhets- och IT-tjänster mer tillgängliga samtidigt som man utökar antalet kvalificerade inom sektorn och skapar tillgång till fler möjligheter för att överbrygga klyftan.

10 miljoner dollar till Climate Action för att stödja säkerhet och motståndskraft för samhällen som påverkas mest av klimatförändringar samtidigt som man hjälper sårbara samhällen att förbereda sig mot klimathot.

5 miljoner dollar till Giving & Response Grants till anställda för att få fler engagerade över hela Okta:s medarbetarbas och ekosystem.

Erin Baudo Felter, Vice VD, Social Impact and Sustainability på Okta:

– Under ett utmanande år där vi har sett ökande cybersäkerhetshot, en växande brist på cyber- och IT-kunskap och en acceleration av klimatkriser, har Okta for Good, Okta:s sociala påverkans- och hållbarhetsinitiativ, fortsatt att fokusera på de sätten Okta – och vårt ekosystem – kan hjälpa till.

– Okta for Good fortsätter att ha en mätbar effekt i samhällen över hela världen, tacklar några av världens mest kritiska utmaningar och förlänger vårt säkerhetsåtagande till samhället som en del av Okta:s Secure Identity Commitment.