Nyheter

Rekordår för exporten av begagnade personbilar

Under 2023 nåddes en ny rekordnivå när exporten av begagnande personbilar uppgick till nästan 150 000 bilar. Det är en ökning med 39 procent jämfört med 2022 och 28 procent högre än det tidigare rekordåret 2019.

Den kraftiga ökningen av exporten under 2023 översteg även antalet skrotade bilar under året, även det för första gången. Det indikerar en betydande förskjutning i hur Sveriges bilflotta hanteras och värderas internationellt.

Majoriteten av de exporterade bilarna var bensin- eller dieselbilar. Närmare 55 000 bensinbilar exporterades, en ökning med 27 procent jämfört med 2022. Antalet exporterade dieselbilar uppgick till cirka 57 000, en ökning med 32 procent.

En märkbar trend är den kraftiga ökningen i exporten av laddhybrider och elbilar. Under 2023 exporterades drygt 19 000 laddhybrider, en ökning med 82 procent jämfört med föregående år. Exporten av elbilar ökade med 159 procent när totalt 10 343 elbilar exporterades. Närmare hälften av de exporterade elbilarna hade varit i trafik som mest i 18 månader.

– Våra analyser visar ett starkt samband mellan den svenska kronans värdering och exportvolymerna, där en svag krona motiverar köpare från andra länder att investera i svenska begagnade bilar. Valutaeffekten, tillsammans med en förändrad internationell marknad, bidrar till den rekordhöga exporten, säger Mikael Levin, utredare, Trafikanalys.

Av betydande intresse är även att en stor del av de exporterade nyare fordonen har varit leasingbilar. Det pekar på en specifik dynamik i exportmönstren och belyser att företagsleasade bilar kan vara en faktor bakom den ökande exporten.

Exporten av nyare bilar, särskilt de med 0–5 år i trafik, visar på en stark internationell marknad för dessa fordon. Under 2023 hade exempelvis mer än häften av alla exporterade bensinbilar varit i trafik i max 5 år.

Foto: Michał 

Mer om exporten av begagnade personbilar på Trafikanalys webbplats.