Nyheter

Taxiförbundet: ”Arbetslivskriminaliteten hotar seriösa företag”

Svenska Taxiförbundet välkomnar Regeringens uppdrag till Delegationen mot arbetslivskriminalitet att växla upp takten i arbetet, som presenterades den 22 februari. Delegationen har getts i uppdrag att lämna förslag så att samhället ska kunna slå tillbaka med effektiva åtgärder, bland annat mot den organiserade brottsligheten.

Lennart Kalderén, ordförande Svenska Taxiförbundet kommenterar:

– Svarttaxi är ett stort problem i hela landet och drabbar den seriösa taxinäringen. Som en konsekvens ser vi på många håll ”taxidöden” breda ut sig, inte minst på landsbygden. Det är viktigt att samhället agerar hårdare mot denna olagliga verksamhet och polisen måste få resurser att prioritera lokala razzior mot svarttaxi, vi vet att det ger resultat.

– När den seriösa taxinäringen slås ut av osund konkurrens finns det många förlorare. Samhället går miste om möjligheter att upphandla skolskjutsar, färdtjänst och sjukresor. Taxiförare kan inte försörja sig och såväl företag som hushåll går miste om transporttjänster och möjligheten till tillgängliga resor utan egen bil. Konkurrens på lika villkor är en förutsättning för en sund taxibransch som kan bidra till en hållbar samhällsutveckling.