Nyheter

ABB ska leverera landanslutning till Portsmouth International Port

ABB har tagit hem en order från Portsmouth International Port på lösningar för landström för besökande färjor och kryssningsfartyg. Installationen ingår i den brittiska hamnens Sea Change-projekt som går ut på att designa, bygga och driva ett system för landströmförsörjning till dess tre mest trafikerade kajer.

Installationen kommer att betjäna två färjekajer – var och en med fem anslutningspunkter – och ytterligare en kaj som delas av färjor och kryssningsfartyg. Ordern undertecknades i januari 2024 och systemet ska installeras under fjärde kvartalet 2024 och förväntas vara i drift under andra kvartalet 2025.

ABB:s landanslutning gör det möjligt för fartyg att stänga av sina motorer när de ligger vid kaj, vilket kommer att minska de årliga koldioxidutsläppen för de fartyg som anlöper Portsmouth International Port med uppskattningsvis 20 000 ton från och med 2027. Det kommer att förbättra luftkvaliteten i hamnområdet avsevärt och samtidigt hjälpa hamnen att förverkliga sina långsiktiga miljöambitioner.

– Som Storbritanniens största kommunala hamn med de bästa transportanslutningarna är vi fast beslutna att uppfylla de högsta miljöstandarderna och har satt upp målet att nå netto-noll till 2030 och bli landets första nollutsläppshamn till 2050, säger Stephen Watkyns, teknisk direktör vid Portsmouth International Port. ABB:s landströmslösningar kommer att bidra till dessa ambitioner. Avgörande för människorna i Portsmouth är att den kommer att ha en enormt positiv inverkan på luftkvaliteten i hamnen och de omgivande områdena.

ABB:s leverans av landanslutningssystemet omfattar en 16-MVA ACS6080-frekvensomriktare med shuntfilter, mellanspänningsställverk, effektfaktorkompensering, transformatorer, e-hus, kabelhanteringssystem och automation. Dessutom kommer ABB att tillhandahålla installation, kabeldragning och driftsättningstjänster. Portsmouth International Port kommer också att dra nytta av ett treårigt underhållsavtal.

– Genom sitt Sea Change-projekt och sina ambitiösa mål för minskade utsläpp tar Portsmouth International Port ett proaktivt grepp om miljömässig hållbarhet, säger Marcus Martelin, chef för Decarbonization Services, ABB Marine & Ports. Att bli utvald som teknikleverantör för detta projekt, som är finansierat av den brittiska regeringen, är ett privilegium och återspeglar vårt rykte som en pålitlig leverantör av landanslutningar för en mer hållbar hamnverksamhet.

Som en del av projektet kommer hamnens största kund, Brittany Ferries, att introducera två nya LNG-elektriska hybridfärjor från 2025, vilka kommer att vara de största fartygen av denna typ i världen. Tillsammans med Portsmouth International Port och Brittany Ferries kommer ABB att ingå i ett konsortium av akademiker, marinspecialister och några av Storbritanniens mest spännande små och medelstora teknikföretag som har samlats för att leverera projektet.

University of Portsmouth, MSE International, B4T, IOTICS och Swanbarton kommer alla att bidra med teknik och expertis som kommer att stödja Sea Change, vilket gör detta till en attraktiv och skalbar lösning som kan användas av hamnar i Storbritannien och utomlands.

Sea Change är en del av ZEVI-tävlingen (Zero Emissions Vessels and Infrastructure), som utlystes i februari 2023. Tävlingen finansieras av den brittiska regeringen och genomförs i samarbete med Innovate UK. Som en del av ZEVI tilldelade transportdepartementet över 80 miljoner pund till 10 flaggskeppsprojekt, som stöds av 52 organisationer från hela Storbritannien, för att leverera FoU-projekt i verkliga demonstrationsanläggningar för hållbara maritima lösningar.

Projekten kommer att äga rum på flera platser från Orkneyöarna till sydvästra England.

ZEVI, en del av UK Shipping Office for Reducing Emissions (UK SHORE), fokuserar på hållbar maritim teknik som snabbt kan skalas upp för att minska koldioxidutsläppen från Storbritanniens inhemska sjöfartssektor.

I mars 2022 tillkännagav transportdepartementet den största statliga investeringen någonsin i den brittiska kommersiella sjöfartssektorn, genom att tilldela 206 miljoner pund till UK SHORE, en ny division inom transportdepartementet som fokuserar på att minska koldioxidutsläppen från sjöfartssektorn.

UK SHORE levererar en rad insatser under 2022-2025 som syftar till att påskynda design, tillverkning och drift av brittisktillverkad hållbar maritim teknik och möjliggöra en branschledd övergång till Net Zero.