Nyheter

Prognos för trafikstart på Malmbanan

Nu har Trafikverket gått igenom den sträcka som skadades vid urspårningen den 24 februari norr om Vassijaure. Det rör sig om 1,5 kilometer spår där vi bland annat påbörjat utbyte av sliprar och reparation av signal och elanläggning. 

–  Nu har vi fått en bra bild över de skador som uppstod vid urspårningen, återställningsarbetena har startat och vi kommer att jobba intensivt hela helgen. Med erfarenheter från den tidigare urspårningen så är vädret den största osäkerhetsfaktorn men väderprognosen ser bra ut för de kommande dagarna. Därför har vi nu satt en prognos om att trafikstart kan ske den 7 mars klockan 16:00, säger Simon Sunna, sektionschef järnväg, Trafikverket.

Trafikverket fick medgivande om att påbörja återställningsarbete på hela sträckan under förmiddagen den 1 mars. Bärgningen av oskadade vagnar är klar. Sträckan Björnfjell-Vassijaure har snöröjts med hjälp av Banenor för att kunna dra vagnarna norr om urspårningen till Narvik.  Bärgningen har skett med hjälp av en kran men har försvårats av hård vid, och beräknas vara klart 1 mars.

– Innan trafiken släpps på kommer anläggningen att testas genom att ett lastat malmtåg får köra sträckan, samt att vi gör avsyningar av spåranläggningen. Detta kommer att starta på måndag 4 mars. Vi kommer att dagligen göra avsyningar på både detta spårområde och där urspårningen skedde innan jul. Det råder fortsatt nedsatt hastighet på båda sträckorna, och persontrafiken kommer inte tillåtas att trafikera än, avslutar Simon Sunna.

Bakgrund
Urspårningen skedde på kvällen sen 24 februari, mellan Katterjokk och Vassijaure, på en sträcka norr om där urspårningen i december skedde. Vi har konstaterat skador på sliprar, kontaktledning och signalteknik. Trafikverket vet ännu inte vad som orsakade urspårningen, men både Trafikverket och Statens Haverikommission utreder olyckan. Tågtrafiken har kunnat köra på sträckan Luleå-Björkliden under stoppet.