Nyheter

Sveriges bästa logistikläge

– Vi är glada och stolta att återigen bli utsedda till Sveriges bästa logistikläge. Tillsammans med regionens övriga logistikaktörer har vi jobbat hårt under året för att skapa ytterligare förutsättningar för ett innovativt och ständigt växande godsnav som stärker konkurrenskraften för svensk utrikeshandel både regionalt och nationellt, säger Jacob Minnhagen, affärsutvecklare på Göteborgs Hamn AB.

Göteborgsregionen toppar listan i branschtidningen Intelligent Logistiks årliga ranking av Sveriges bästa logistiklägen. Som Sveriges största godsnav spelar Göteborgs hamn en avgörande roll i utmärkelsen, som delats ut sedan 2001. Det är 23:e gången som Göteborgsregionen toppar listan.

I Göteborgs hamn hanteras mer än 55% av Sveriges totala containertrafik och volymtillväxten är stabil. Efter tretton raka kvartal av ökade containervolymer kunde hamnen visa ett all time high-resultat för helåret 2023 med 914 000 hanterade containrar.

Intelligent Logistik lyfter också fram det faktum att EU har gett klartecken till fördjupad farled till Göteborgs hamn, vilket innebär en framtidssäkring med ökad flexibilitet och möjlighet att ta emot fartyg som är både större och mer lastade än vad som är möjligt idag. Första spadtaget för projektet tas den 8 april.

Goda etableringsmöjligheter

Tillgång på logistikytor är avgörande för en logistikregions funktionalitet, och därav ett viktigt bedömningskriterium i utnämningen av Sveriges bästa logistikläge. Tidningen noterar att det numera finns gott om byggklar mark för logistik i regionen, bland annat i hamnens omedelbara närområde, såväl som i Mölndal och omkring Landvetter.

Med samlade nya kvm på 780 000 kvm de senaste fem åren och 182 000 tillkommande ytor 2024 behåller Göteborgsregionen sin topplacering enligt Intelligent Logistiks bedömning.

– Vi är flera parter som samverkar i vår region. Bland annat har vi nära samarbete med Swedavia Landvetter Airport, Business Region Borås och Business Region Göteborg för att tillsammans stärka oss som en attraktiv region för företagsetableringar. Här finns kompetent arbetskraft, god infrastruktur, byggbar mark redo för etablering både idag och på sikt, kommenterar Jacob Minnhagen.

Den uppmärksammade listan över Sveriges bästa logistiklägen har publicerats sedan 2001, där Göteborgs Hamn rankats etta 23 av 24 gånger. Rankingen baseras på tillgång på logistikytor, flöden/geografi, infrastruktur, marktillgång, kompetens och samarbetsklimat i regionen.

Göteborgsregionen delar förstaplatsen med Helsingborgsregionen, medan Jönköping/Nässjöregionen är trea.

Läs mer på:

https://intelligentlogistik.com/logistiklagen