Nyheter

Amerikanska bombflyg över centrala Stockholm och Uppsala

Den 6 mars planerar Försvarsmakten en samövning med amerikanska Bomber Task Force. Flygplanen – en B-1B Lancer och en B-52 Stratofortress, eskorterade av svenska Jas 39 Gripen – kommer att passera över stora delar av svenskt luftrum och – om vädret tillåter – vara synliga över bland annat centrala Stockholm och Uppsala. Beräknad passage över städerna är vid lunchtid.

Det är Sverige som leder övningen över svenskt territorium. Övningen är planerad sedan länge och är en bilateral övning mellan Sverige och USA. Efter att ha passerat svenskt luftrum kommer planen ansluta till Natoövningen Nordic Response, som är en del av Natos övningsserie Stedfast Defender.

Att Sverige övar med andra nationer på och över svenskt territorium är inget nytt, utan utgör sedan en tid tillbaka normalbilden. Sverige har under flera år återkommande övat med andra nationer inom ramen för flera olika samarbetsavtal. Denna övning är ett exempel på hur vi skyddar svenskt luftrum tillsammans med partners.

Syftet med övningen är att öva försvaret av Sverige och förmågan att verka tillsammans med andra nationer, i det här fallet USA. Man har gradvis ökat och utvecklat vår samarbetsförmåga genom att öva hela kedjan, från samband till eskort och bombfällning med skarp ammunition.