Nyheter

Exporten av personbilar 2023: Rekordnivåer

Den svenska exporten av personbilar 2023: 153 600 personbilar exporterades 2023 – ett rekordår (+40%). Exporten av laddbara bilar ökade med 102%. 73% av fordonen var under 10 år i bilålder. Medianåldern för fordonen var den lägsta som uppmätts – strax över 4 år. Medianåldern för laddbara fordon var 2,5 år.

Antalet professionella exportörer ökade med 55% – ca 100 nya aktörer.

Exporten av bilar når rekordnivå – med en allt yngre vagnpark

Exporten av personbilar fortsätter att öka och nådde nya höjder 2023 då 153 600 personbilar exporterades, en ökning med 40 % i jämförelse med 2022. Samtidigt som exporten ökade fortsätter trenden att det är allt yngre bilar som exporteras. Under 2023 utgjordes 73 % av exporten bilar upp till 10 år i bilålder vilket kan jämföras med exportläget för 5 år sedan då dessa bilar stod för 56%.

Det har skett ett skifte mot att allt yngre bilar lämnar landet. 5-årsbilar ökade med hela 63% i jämförelse med 2022 och utgjorde en majoritet av den exporterade volymen (56%). 10-årsbilarna ökade med 60%. Sammanfattningsvis är slutsatsen att ökningen sker i alla fordonsåldersintervall, men den kraftigaste ökningen hittar vi i spannet 25-60 månader som ökade med 83%. Det är även i det här intervallet vi hittar den typiska bilen som exporterades – en bil med 4,2 år i medianålder – vilket innebär en föryngring i jämförelse med 2022 då medianåldern låg på 5,4 år.

– Vi ser en tydlig förändring i sammansättningen av det svenska fordonsbeståndet. Personbilar under 10 år minskar kraftigt och fordonsparken nu blir allt äldre. Denna trend drivs framför allt av den stora exporten av yngre personbilar i kombination med den svaga nybilsmarknaden. Vi följer kontinuerligt utvecklingen och kommer att fördjupa oss i ämnet ytterligare under året, säger Ulf Roberts-Jones VD på vroom.

Fler aktörer på exportmarknaden

Det råder en stark tillväxt avseende antalet aktörer på exportmarknaden. Under 2023 fanns det 255 aktörer som hade en export på över 50 bilar vilket är en ökning med 55% – eller 97 företag – i jämförelse med 2022.

– Utvecklingen inom exportbranschen kan liknas vid den utveckling vi såg inom begagnathandeln för några år sedan när det etablerades en mängd nya handlare för att ta hand om en glödhet inrikesmarknad. Nu går bilarna på export istället för att säljas till svenska konsumenter och underhållas av våra verkstäder, säger Ali Avcu, vrooms expert på begagnatmarknaden.

Privatpersoner (inkl. enskilda firmor) exporterade 12.700 fordon (+46%) under 2023 och stod för den största delen av exporten av 10-årsbilar. Värt att notera är att det bland privatpersonerna finns ett mindre antal aktörer som står för en väldigt stor del av exporten.

På en andra plats återfinns BCA som exporterade 9.862 fordon (+25%). Trading Solutions hamnar på en tredje plats med 7.772 fordon vilket är en ökning med hela 149% i jämförelse med 2022.

Bland 10-årsbilarna toppar Volkswagen statistiken bland märkena med 17.767 fordon och en ökning på 77%. På andra plats hittar vi Volvo med 16.221 fordon (+69%) och på tredje plats Audi med 12.756 fordon (+61%). Den största ökningen i procent bland de tio största märkena står Toyota för på plats åtta. Märket ökade med 136% till 4.513 fordon under 2023.

Fördubbling av antalet laddbara fordon

Antalet laddbara personbilar som exporterades fördubblades under 2023 i jämförelse med föregående år. Totalt exporterades 30.500 fordon vilket är en ökning med 102%. Andelen laddbara bilar av 10 årsbilarna som exporterades var 27% vilket är en ökning i jämförelse med 2022 då andelen var 21%. Medianåldern för laddbara bilar var 2,5 år.

Populära märken bland laddbara bilar var Volvo, Volkswagen och BMW. Samtliga märken ökade mer än snittet på 102%. Värt att nämna är MG som med 1.232 fordon ökade med över 12.000% samt Tesla som ökade med 451% (1.013).

Foto: VariousPhotography