Nyheter

KAMIC Group växer i Tyskland genom förvärv av magnetbolag

KAMIC Group har förvärvat samtliga aktier i det tyska bolaget Gersprenztal Transformatoren GmbH. Säljare är Gilbert Rohr och Uwe Kowarsch.

Gersprenztal Transformatoren (GST) utvecklar och tillverkar en rad olika typer av transformatorer, såsom för låg- och högspänning, för isolering och för fordonssystem. Bolaget erbjuder även olika konstruktioner med drosslar, och merparten av produkterna utvecklas specifikt för kundunika applikationer. Bolaget är baserat i Brensbach i delstaten Hessen i Tyskland, där verksamheten bedrivs i en specialanpassad produktionsanläggning.

Bolaget bildades som König-Wörle-Beer under 1980-talet men har verkat under nuvarande namn sedan 2006 då Gilbert Rohr och Uwe Kowarsch förvärvade bolaget. GST har idag ett 50-tal anställda och en årlig omsättning på cirka fyra miljoner euro. 

I och med förvärvet blir GST en del av KAMIC Groups affärsområde Magnetics under ledning av Dan Phelan:

– GST har ett tydligt nischat produkterbjudande och medarbetare med djup specialistkunskap inom magnetkomponenter, och det är få konkurrenter som kan matcha bolaget när det gäller kvalitet och kundanpassning. Genom att addera GST till våra befintliga verksamheter inom affärsområdet blir vi därför starkare såväl geografiskt som kompetensmässigt.

De tidigare ägarna, verkställande direktören Gilbert Rohr och verksamhetschefen Uwe Kowarsch, kommenterar gemensamt affären:

Vi är mycket nöjda över att överlämna ägaransvaret för GST till KAMIC Group, en stabil och långsiktig ägare som värdesätter kraften i entreprenörskapet. Som en del av KAMIC Groups affärsområde Magnetics kommer GST få tillgång till kontakter, stöd och verktyg för affärsutveckling vilket kommer gynna såväl våra kunder som anställda.

KAMIC Group (www.kamicgroup.com) är en privatägd svensk företagsgrupp som förvärvar, äger och utvecklar teknikföretag inom utvalda nischer. Gruppen rymmer idag ett 40-tal bolag verksamma inom såväl handel som tillverkning. Tillsammans har Kamic Group cirka 1 700 anställda i 14 länder i Europa, Asien och Nordamerika och har en årlig omsättning på cirka 4 miljarder SEK. Kunderna finns främst inom tillverkningsindustrin men också bland elinstallatörer och byggföretag.