Nyheter

Digitaliseringsrådet bjuder in till workshops inför översyn av digitaliseringspolitiken

Regeringen har tidigare aviserat en översyn av digitaliseringspolitiken och avsikten att ta fram en ny digitaliseringsstrategi. Som ett bidrag i det arbetet bjuder nu Digitaliseringsrådet in till workshops för att samla kunskap och inspel.

Syftet med workshopparna är att bidra till att utveckla digitaliseringspolitiken med sikte på 2030. Resultaten från workshopparna kommer att utgöra viktiga underlag i det pågående arbetet med att ta fram en ny digitaliseringsstrategi.

– Det är ett styrketecken att ledamöterna anordnar workshops för att skapa förutsättningar för näringsliv, akademi och förvaltning att bidra i arbetet med att ta fram en ny digitaliseringsstrategi. Det är viktigt för regeringen att vi har en bred förankring och engagemang bland berörda aktörer i de här frågorna. Ett litet land som Sverige kan bara bli starkt om vi samverkar kring strategiska frågor som digitalisering, säger civilminister Erik Slottner.

Digitaliseringsrådets ledamöter kommer under mars och april att anordna workshops på olika teman; AI och andra teknologier, strategisk infrastruktur och grundförutsättningar, digital kompetensförsörjning, digital omställning och innovation inom prioriterade områden respektive digitalisering i välfärden.

Utöver det kommer även Myndigheten för digital förvaltning (Digg) att anordna en workshop på temat digital förvaltning.

Om Digitaliseringsrådet
Digitaliseringsrådet har funnits sedan år 2017. I maj 2023 beslutade regeringen att förlänga rådets mandat och utse nya ledamöter. Digitaliseringsrådet består av åtta ledamöter och leds av civilministern. Rådets arbete syftar till att främja genomförandet av den allmänna digitaliseringspolitiken samt digitaliseringen av den offentliga förvaltningen.