Nyheter

Elektrikerna utökar Teslakonflikten – igen

Fackförbundet Elektrikerna utökar sina sympatiåtgärder genom att även innefatta nyinstallation av laddstationer och verkstäder åt Tesla samt kompletterar tidigare lagda blockad med fler laddstationer och verkstäder.

Konflikten med Tesla har pågått sedan oktober 2023. Bakgrunden är Teslas ovilja att teckna kollektivavtal med IF Metall och följa spelreglerna på den svenska arbetsmarknaden. Elektrikerna sympativarslade redan den 7 och den 8 november 2023 för stöd till IF Metall. Nu trappar Elektrikerna upp konflikten för att sätta mer tryck på Tesla att teckna kollektivavtal.

Sympatiåtgärderna innebär att medlemmar på Elektrikernas två största kollektivavtal, installation och kraftverk, vägrar att installera nya laddstationer och medverka i uppförandet av nya serviceverkstäder åt Tesla.

Samtidigt kompletteras även tidigare lagda blockad av service eller reparation av Teslas laddstationer och verkstäder att även innefatta 14 nybyggda Supercharger laddstationer samt ytterligare en verkstad.

– Det är självklart för Elektrikerna att hjälpa IF Metall genom att varsla om sympatiåtgärder för att stödja IF Metalls medlemmar på Tesla och värna om den svenska modellen, säger Elektrikernas förhandlingschef Mikael Pettersson och fortsätter:

– En sådan stor spelare som Tesla måste följa spelreglerna på den svenska arbetsmarknaden. Elektrikerna har musklerna att hålla igång konflikten så länge som det krävs. Det gör att det över tid kan bli besvärligt för Tesla om elen skulle krångla på en verkstad eller laddstation.

Sympatiåtgärderna träder ikraft från och med den 20 mars 2024, klockan 05:00.

Foto: Blomst