Nyheter

Forskare: ”Fel att sänka skatten för flyget!”

”Det är ologiskt att ta bort flygskatten nu baserat på en förhoppning om att vi i framtiden ska ha en stor andel hållbara flygbränslen. Den generella beskattningen av flyget borde i stället öka.”

Det skriver Jonas Åkerman, forskningsledare, strategiska hållbarhets­studier, KTH, Jörgen Larsson, styrmedelsforskare för hållbar konsumtion, Chalmers och Mattias Höjer, professor i miljöstrategisk analys och framtids­studier, KTH i en debattartikel i Svenska Dagbladet:

”Regeringen aviserade den 21 februari en extra satsning om drygt 1 miljard kronor för att ”stärka luftfartens konkurrens­kraft”. I samma anda föreslår infrastruktur­minister Andreas Carlson i en intervju (SvD, 12 februari) att flygskatten ska tas bort och att Arlandas position behöver stärkas.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.svd.se/a/KnOw6e/forskare-fel-att-sanka-skatten-for-flyget

Foto: Mircea Iancu