Nyheter

Framtidens nätverk – Ultra Ethernet tar viktiga kliv 2024

Utvecklingen av nya trådlösa standarder är ett område som får stor uppmärksamhet och följs nära av medier. Lite i skuggan av detta pågår även ett stort tekikskifte för trådad överföring, Ethernet, – och det kommer att få stor betydelse för tillväxten av AI-tjänster.

Medan den mest högpresterande IEEE-standarden för Ethernet idag kan nå upp till 400 Gigabit per sekund i överföringshastighet, förväntas nästa standarder fyrdubbla den hastigheten – till 1,6 Terabit per sekund.

Sommaren 2023 grundades Ultra Ethernet Consortium, ett gemensamt initiativ mellan stora teknikföretag med målet att snabbt utveckla och skapa ramverk, öppna standarder och nätverksarkitektur för nästa generations bredband. Cisco är en av grundarna och idag samarbetar fler än 30 techjättar inom UEC.

En del av det stora intresset att delta – och den stora brådskan att uppnå resultat – bygger på att den förväntade tillväxten av AI-baserade tjänster under de kommande åren ställer högre krav på infrastrukturen. För att uppnå maximal nytta med storskaliga AI-tjänster krävs pålitliga och stabila nätverk med extremt hög kapacitet.

– Samarbete är nödvändigt för att lösa stora, branschövergripande utmaningar. Under 2024 förväntar vi oss att UEC kommer att skapa och offentliggöra initiala specifikationer. Men det är bara början på dess inverkan och inflytande på AI och maskininlärning, säger Jonathan Davidson, EVP och General Manager, Cisco Networking.

När verksamheter vill bygga ut sina nätverk för att hantera nya typer av processer med extremt stora datamängder och höga prestandakrav, är det enklast och mest kostnadseffektivt om de kan använda en enda arkitektur för alla sina behov, och därmed minska komplexitet och kostnader.

Ethernet har etablerat sig som den mest populära tekniken för Al-träning och slutledning, och erbjuder ett standardiserat, flexibelt och kostnadseffektivt alternativ till specialbyggda och proprietära teknologier.

För att uppnå den flexibilitet som krävs arbetar Cisco även med att skapa lösningar som ytterligare förstärker effekten av framtidens ethernet – konceptet kallas scheduled fabric, ”schemalagd väv” på svenska, vilket bygger på att nätverkets olika fysiska delar och lager, som switchar, optik och chip, är sammankopplade i ett gemensamt chassi och kommunicera för att smartare prioritera schemaläggning av olika processer och flöden.

Den schemalagda väven förväntas driva flera cykler av innovation och utveckling av standarder under de kommande åren, vilket på sikt skapar ett helt nytt landskap av vävar inuti och mellan servrar. Att flytta data snabbare och mer effektivt mellan modeller och datalager kommer till exempel att föra GPU:er närmare lagring.

Foto: dlohner