Nyheter

Experter till Lund för att diskutera elektrifiering av vägtransporter

Evolution Road-projektet avslutas med en internationell konferens som även ligger till grund för en unik forskningsrapport. Det femåriga elvägsprojektet bjuder in till konferensen The Electrification of Transportation den 19-20 mars på Elite hotell i Lund.

På konferensen presenteras även en sammanställning av den senaste internationella forskningen inom laddinfrastruktur.

Elvägsprojektet Evolution Road, som är ett uppdrag från Trafikverket, befinner sig under våren i slutfasen. Projektet syftar till att öka kunskapen om och undersöka potentialen för elvägar som en del i ett framtida fossilfritt transportsystem.

Nio aktörer från akademi, offentlig sektor och näringsliv samarbetar i projektet, som avslutas med en internationell konferens den 19-20 mars på Elite hotell i Lund. På konferensen presenterar också det svenska forskningsinstitutet RISE tillsammans med en grupp forskare en analys baserad på en sammanställning av den senaste internationella forskningen inom laddinfrastruktur.

– En fjärdedel av Europas totala växthusgasutsläpp orsakas av vägtrafiken. Nu krävs det omfattande åtgärder för att vi ska nå en fossilfri transportsektor. Elektrifiering är en viktig del, och även andra åtgärder behövs för att vägtrafiken ska minska sin andel av utsläppen. Hur det ska gå till kommer vi att diskutera på konferensen, säger Mats Alaküla, professor i industriell elektroteknik vid Lunds Tekniska Högskola, som är en av författarna till forskningsrapporten.

Konferensen präglas av en utforskande metodik och kommer bli en del av den kommande slutrapporten.

Det innebär att konferensdeltagarna kommer att kunna diskutera vad slutsatserna från forskningen betyder för näringsliv, politik och policyutveckling och bidra till att utforma rekommendationer som publiceras i en rapport efter konferensen.

Konferensdeltagarna kommer också ta del av erfarenheter från det femåriga elvägsprojektet och besöka demonstrationsplatsen i Lund.

– Vi ser fram emot att ta del av de värdefulla perspektiv som deltagarna vid konferensen kommer att bidra med, säger Maria Edgren, projektledare för Evolution Road.

Om Evolution Road
Elvägsprojektet Evolution Road är ett privat-offentligt samarbete mellan nio aktörer från näringsliv, universitet och offentlig sektor. Syftet är att skapa mer kunskap om elvägar och undersöka potentialen för elväg som en del i framtidens fossilfria transportsystem. Projektet startade 2019 och avslutas i juni 2024. Uppdraget kommer från Trafikverket.
Läs mer om projektet på:
www.evolutionroad.se.