Nyheter

Anna Nyblin förstärker Sigma Technologys fokus på innovationer för offentlig sektor

Sigma Technology har utsett Anna Nyblin som sina nya Bid Manager och förstärker därmed sin satsning på att expandera inom den svenska offentliga sektorn. Med 16 års erfarenhet som anbudsansvarig, så kommer Anna att effektivisera insatser för offentlig upphandling och att driva proaktiva anbudsstrategier, betona innovation, digital tillgänglighet och hållbarhet, allt till nytta för svenska kommuner och offentliga organisationer.

Sigma Technology, ett ledande teknikkonsultföretag, tillkännagav idag tillsättningen av Anna Nyblin som sin nya Bid Manager. Detta strategiska drag stödjer företagets växande ambitioner och understryker dess satsning på att etablera en stark närvaro inom den svenska offentliga sektorn.

Med 16 års erfarenhet inom anbudsförfarande och omfattande arbete med kunder från den offentliga, såväl som den privata sektorn, så kommer Anna att bidra med en djup förståelse av komplexa anbudsprocesser. Hos Sigma Technology kommer hon fokusera på effektivisering av företagets engagemang inom offentlig upphandling, driva proaktiva anbudsstrategier, samt sammanföra statliga och kommunala institutioner med Sigma Technologys tjänsteleverantörer.

– Samarbete med den offentliga sektorn är väsentlig för att utnyttja innovationer och för att leverera de bästa tänkbara tjänsterna till svenska medborgare, säger Johan Edlund, vice VD för Business Area IT Group inom Sigma Technology Group. Annas omfattande erfarenhet och inblick i utveckling av upphandlingstrender, kommer att bli värdefulla när vi expanderar våra tjänster för offentlig sektor och blir en betrodd teknikpartner för dessa inrättningar.

Anna Nyblin:

– Jag är ivrig att ansluta mig till Sigma Technologys resa inom den offentliga sektorn. Genom strategiskt partnerskap och skräddarsydda lösningar, kan vi hjälpa offentliga institutioner att optimera tjänster, förstärka digital tillgänglighet, och att i slutänden bättre gagna svenska samhällen.” Hon fortsätter; ”Då den offentliga sektorns inriktning förändras, kommer vi utgöra en partner som erbjuder teknikdrivna lösningar som fokuserar på kostnadseffektivitet, innovation och hållbarhet att bygga en mer motståndskraftig och medborgarcentrerad framtid.