Nyheter

Nordion Energi och St1 i samarbete om flytande biogas i Göteborgs Hamn

Flytande biogas (LBG) kommer att utgöra en större del av bränslemixen inom en snar framtid. Det är ambitionen för energiinfrastrukturbolaget Nordion Energi och energibolaget St1, som nu tecknar avtal om att leverera mer biogas till transport- och industrisektorn.

Nordion Energi planerar en ny anläggning i Göteborgs Hamn där biogas ska kondenseras och transporteras till kunder i olika delar av landet. Det syftar till att ersätta fossila bränslen inom sjöfart, tunga vägtransporter och industrier. Som en del av samarbetet kommer St1 att köpa delar av kapaciteten.

– Det här är en fantastisk möjlighet att nå ut med biogas till fartyg, vägtransporter och även industrier som inte är direkt anslutna till gasnätet. För oss är det viktigt att ta med St1 — en aktör som satsar stort på biogas och menar allvar med energiomställningen. Genom samarbetet tar vi ett nytt steg mot att göra det möjligt för fler att få tillgång till biogas, säger Carolina Wistén, marknadschef på Nordion Energi.

– Biogas är en viktig del av vår energiomställning och vi satsar hårt på utbyggnaden av både produktion och distribution av flytande biogas. Samarbeten med aktörer som Nordion Energi ger oss möjlighet att utöka vår produktion och försäljning av biogas och är en viktig möjliggörare för att förse bland annat transportsektorn med lokalt producerad LBG, säger Matti Oksanen, direktör för Gasverksamheten på St1.

250 GWh kapacitet

Anläggningen i Göteborgs Hamn blir den första i sitt slag som direktansluts till det västsvenska gasnätet. Efter kondensering lagras den flytande biogasen tillfälligt i en tank innan vidare leverans till kund, antingen genom att lastas på trailers eller genom att direkt bunkras som fartygsbränsle via en pipeline.

Anläggningen kommer att kunna kondensera 250 GWh biogas årligen. Den kapacitet som inte utnyttjas av St1 kommer att vara tillgänglig för andra aktörer som behöver omstrukturera sin verksamhet.

Investeringsbeslut för anläggningen är planerade att fattas före årets slut.

Factbox flytande biogas (LBG)

Flytande biogas är biogas som har kylts ned. Att använda biogas som bränsle minskar CO2-utsläppen, stänger lokala kretslopp och sänker halterna av kväveoxider (NOx) och skadliga partiklar – vilket bidrar till att minska påverkan på hälsa och miljö. Flytande biogas är idag det renaste marina bränslet på marknaden. För att distribuera den flytande biogasen behövs en utvecklad infrastruktur.