Nyheter

NYAB vinner totalentreprenad spårväxelbyte Katrineholm – Hallsberg

NYAB har under mars tecknat avtal med Trafikverket avseende totalentreprenad för spårväxelbyte på Västra stambanan med ett uppskattat värde på cirka 140 miljoner kronor.

Projektet avser projektering och byte av 26 spårväxlar och cirka 2,7 kilometer spår vid flertalet driftplatser på sträckan Katrineholm – Hallsberg. Kontraktet är ett samverkansprojekt med löpande räkning som ersättningsform.

– Vi har många samverkansprojekt där vårt samverkanskoncept ger hög kvalitet samt effektivitet i leveransen och är väldigt uppskattat av våra kunder. Det är glädjande att Trafikverket i sin utvärdering valt oss och vi ser fram emot att driva arbetena i nära samarbete med dem, sägerJohan Skoog, vice VD för NYAB Sverige.

Projektet är ett i raden av uppdrag inom järnvägsområdet som NYAB tecknat de senaste åren och kompetens och erfarenhet på området växer sig stark inom organisationen.

Det här är ett av våra större projekt inom järnväg hittills, där vi vunnit betydande kontrakt den senaste tiden. Vi är mycket stolta över förtroendet och ödmjuka inför uppdraget som visar vårt konkurrenskraftiga erbjudande och stärker vår position ytterligare inom järnväg, säger Johan Skoog. 

NYAB kommer omgående att starta arbetet med projektering och markundersökningar. Spårväxelbytena kommer att ske under 2025 och 2026.