Nyheter

ABB:s landanslutningsteknik driver på utfasning av koldioxidutsläpp från DEME:s flotta i Vlissingens hamn

ABB har vunnit kontraktet för att leverera en komplett landanslutningsinstallation till DEME-basen i Vlissingen, Nederländerna. Landanslutning gör det möjligt för den mångsidiga flottan av mudderverk samt konstruktions- och supportfartyg för offshoreverksamhet att undvika koldioxidutsläpp genom att stänga av sina motorer och använda landström när de ligger vid kaj.

DEME har sitt huvudkontor i Belgien och är en ledande entreprenör inom områdena offshore-energi, miljösanering, muddring och marin infrastruktur.

DEME har satt som mål att minska de växthusgaser som genereras av flottan med 40 procent till 2030 jämfört med 2008, vilket är betydligt bättre än det reviderade utsläppsminskningsmål som fastställdes 2023 av Internationella sjöfartsorganisationen (IMO).

ABB kommer att installera landström för att ansluta lämpligt utrustade fartyg som anlöper Vlissingens DEME-bas till slutet av 2024, som en del av ”Temporary Shore Power Grant Scheme for Marine Vessels 2022 – 2023”, ett statligt initiativ som stimulerar byggandet och användningen av landströmsanläggningar i nederländska hamnar.

Möjligheten att ansluta till landström för att hantera energibehov vid kaj är ett viktigt sätt för rederier att uppnå mätbara framsteg för minskade koldioxidutsläpp och förväntas bli obligatorisk vid de viktigaste EU-hamnarna i det transeuropeiska transportnätet från 2030, enligt FuelEU Maritime-reglerna.

– Det här projektet är en del av DEME:s övergripande strategi för att integrera sina hållbara affärsmål i den dagliga verksamheten, säger Marc De Boom, avdelningschef, DEME Base Vlissingen. DEME har höga ambitioner när det gäller CO₂-minskningar, och vi är stolta över att vara den första belgiska marina leverantören som uppnår den högsta nivån på CO₂-prestandaskalan, vilken används i stor utsträckning i Nederländerna och Belgien. Vi är glada över att samarbeta med ABB, en erfaren och pålitlig teknikledare med en gedigen meritlista inom landanslutningsinstallationer.

DEME-kontraktet tilldelades efter en privat anbudsprocess och är ett bra exempel på hur ABB anpassar sig till lokala intressen för att säkerställa att dess lösningar på ett flexibelt sätt kan bidra till att nå milstolpar för minskade koldioxidutsläpp. ABB:s landanslutning, som till sist planerades som en 2MvA-omvandlare, kommer att drivas med en lägre strömstyrka på 1,75MvA tills det lokala elnätet kan leverera tillräcklig kapacitet mellan transformatorstationen och eluttaget vid kajen. Hela lösningen kommer att installeras i två ISO-containrar – en 40-fots enhet och en 20-fots enhet.

– Vi är mycket glada över att ha säkrat detta betydande landanslutningskontrakt och ser fram emot att arbeta med DEME för att stödja deras ambitiösa åtaganden för att minska koldioxidutsläppen från sjöfarten, säger Frank van Delden, Account Manager, ABB Marine & Ports. Med tanke på DEME-flottans mångfald är detta en viktig referens för vår landströmsteknik, som visar att nästan alla typer av fartyg kan undvika utsläpp genom att ansluta till landström vid kajen.

ABB har etablerat sig som marknadsledande leverantör av landanslutningslösningar för fartyg och levererade världens första landströmssystem till Göteborgs hamn år 2000 och den första fartygsinstallationen år 2001. Idag kan ABB:s landanslutningar installeras på en standardiserad, förmonterad basis för integration med all typ av elförbrukning ombord på fartyg.