Nyheter

Schweiz accepterar Easees nya dokumentation – försäljningsförbudet hävs

Det schweiziska tillsynsorganet för marknadsövervakning (ESTI) fattade beslutet den 14 mars 2024, på dagen ett år efter att försäljningsförbudet för Easee Home och Easee Charge infördes i Sverige.

Flera länder i Europa valde att göra egna undersökningar av Easee Home och Easee Charge till följd av försäljningsförbudet i Sverige. Schweiz är det första landet att fatta ett beslut efter att ha granskat den nya tekniska dokumentationen.

– Det här var en mycket glädjande nyhet och det är en bekräftelse på att produkterna nu har dokumentation som matchar myndigheternas krav, säger vd för Easee, Erik Færevaag.

Nya tester och uppdaterad dokumentation

När Elsäkerhetsverket fattade sitt beslut om försäljningsförbud i Sverige motiverade dem det med att produktens lösning för jordfelsbrytare och DC-skydd inte uppfyllde kraven i deklarerade standarder när den släpptes på marknaden.

– Easee har noggrant testat laddboxarna och uppdaterat den tekniska dokumentationen i samråd med oberoende och ackrediterade experter på teknisk dokumentation, fortsätter Færevaag.

Även om Schweiz inte är en del av EU, är de schweiziska reglerna baserade på EU:s regler. Det innebär i praktiken att det schweiziska myndigheterna gör liknande bedömningar som andra medlemsländer när det gäller produktsäkerhet.

– Fallet i Sverige har varit mycket lärorikt för oss och vi har nu genomgått en bra process med de schweiziska myndigheterna där dem nu har kommit fram till positiv slutsats efter att vi har delat med oss av uppdaterade tester och dokumentation, säger Færevaag.

Viktigt lärande för Easee

Easee uppskattar det viktiga arbete myndigheterna gör för att säkerställa industristandarder och konsumentsäkerhet. 

– Vi kommer att fortsätta att prioritera dialog och överensstämmelse med myndigheternas krav, avslutar Færevaag.