Nyheter

I-Tech: Global färgtillverkare av marin antifoulingfärg lanserar ny antifoulingprodukt med Selektope®

I-Tech meddelade nyligen att ett globalt marint färgföretag har lanserat en ny Selekope-innehållande antifoulingprodukt inom sitt premiumsortiment. Utrullningen pågår och syftar till att göra produkten tillgänglig i alla relevanta regioner för den kommersiella sjöfartsindustrin.

Denna nyhet kan du även läsa om i en artikel på hemsidan Sattelite.

Produkten framhäver dess mycket låga biocidhalter, prestandan vid förlängda stillaliggande perioder och dess starka bidrag till en mer hållbar sjötransportsektor med lägre bränsleförbrukning och därmed utsläpp mot luften.

Givet den valda kombinationen av biocider kan andra intressanta och attraktiva egenskaper framhävas så som; hög motståndskraft mot påväxt vid långa stillaliggande perioder samt starka estetiska egenskaper i färgen över dess livslängd.

– Vi är hedrade över att Selektope har valts ut för att förstärka den nya antifoulingfärgen. Produktegenskaperna, som bland annat inkluderar mycket låga biocidhalter och attraktiva bränslebesparande egenskaper är onekligen en del av en växande trend i branschen. Dessa egenskaper och det faktum att den är specificerad för att prestera under hela den operativa cykeln för globala handelsfartyg är onekligen inspirerande. Vi ser fram emot att steg för steg se hur produkten tas emot av marknaden under de kommande månaderna och åren, säger Philip Chaabane, VD för I-Tech AB.

I-Techs egenutvecklade antifoulingsubstans Selektope har visat sig vara mycket framgångsrik som en nyckelingrediens för att leverera den prestanda som förväntas i premiumsortimentet av marina bottenfärger. Genom sin unika verkningsmekanism stöter den bort havstulpaner från undervattensytor med hög precision redan vid mycket låga koncentrationer i slutprodukterna.