Nyheter

Microsoft: ”När AI frågar behöver Sverige intelligenta svar”

”De långsiktiga följderna av en ny teknik är sällan självklara. AI kan leda till färre jobb, liksom till att anställda blir bättre på sitt arbete – och får mer fritid. Vad det innebär för till exempel skatteintäkter och sjukförsäkringar tål att tänkas på. Tidiga insikter om hur spelreglerna förändras blir en konkurrensfördel.”

Det skriver Daniel Akenine på Microsoft i en debattartikel i Dagens Nyheter:

”Artificiell intelligens (AI) är högaktuellt. Men för många känns ämnet fortfarande som science fiction – trots att vi redan börjar se direkta effekter av den snabba utvecklingen.”

”Klarnas senaste AI-assistent utför nu arbete motsvarande 700 heltids­anställda kundservicemedarbetare, med samma kundnöjdhet som med mänsklig personal. De direkta ekonomiska effekterna av AI är knappast svåra att se i detta fall: vinstförbättring på 400 miljoner kronor. Och snabbare service, från en genomsnittlig tid på elva minuter till två.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.dn.se/debatt/nar-ai-fragar-behover-sverige-intelligenta-svar/

Foto:efes