Nyheter

Ny undersökning: Män bäst på fickparkering

En av fyra svenskar anser sig vara bättre på att fickparkera än sina medtrafikanter. Övertygelsen om den egna överlägsenheten är särskilt stark bland svenska män, där drygt var tredje tycker att de kan det här med fickparkering bättre än andra.

Det visar en undersökning från Easypark:

En av fyra (25%) anser sig bättre på fickparkering än sina medtrafikanter

Hälften (48%) av männen anser sig vara bra eller mycket bra på att fickparkera

Bara var tredje kvinna (37%) anser sig vara bra eller mycket bra på att fickparkera

36 procent av de tillfrågade männen anser sig vara bättre eller mycket bättre än andra på fickparkering

Trafikregler verkar inte vara något problem bland svenskarna utan det är just fickparkering som nära tre av tio uppger är det svåraste trafikmomentet. Trots att fickparkering uppges vara det svåraste momentet visar undersökningen att hälften av svenskarna bedömer att de själva är bra på att fickparkera.

Även här uppvisar de svenska männen mest självförtroende. En majoritet, nära sex av tio män anser att de är bra på att fickparkera, till skillnad från kvinnorna där bara 37 procent uppger samma sak.

En skillnad på hela 20 procentenheter mellan könen. Bland kvinnorna är det bara 14 procent som har uppfattningen att de är bättre än andra bilister på att parkera.

– Män kanske överskattar sina egna förmågor ibland, men samtidigt så vet vi att övning ger färdighet. Forskning från exempelvis Totalförsvarets forskningsinstitut visar att kvinnor kör mer sällan och kortare sträckor än vad männen gör, vilket är den troligaste förklaringen till kvinnornas något sämre självförtroende när det kommer till att fickparkera, säger Gustaf Lartén, Sverigechef och mobilitetsexpert på Easypark.

Malmöborna tycker de är bäst Respondenterna i Malmö anser i större utsträckning än genomsnittet att de kan det här med fickparkering. Malmöborna tycker inte bara att de är bra på att fickparkera, de anser sig också bättre än alla andra. Ödmjukast är stockholmarna, där bara en femtedel anser att de är bättre än alla andra på att fickparkera.

På frågan om vad som är svårast när det kommer till bilkörning så är tre av tio svenskar överens om att fickparkering är det svåraste momentet. På andra plats är det att hålla hastighetsbegränsningarna och på tredje att ha koll på trafikregler.