Nyheter

Produktnyhet: Nytt Slåtteraggregat för vägröjning

WTP Maskin AB har tillsammans med FAE Group utvecklat ett helt nytt slyröjningsaggregat, framtaget speciellt för de som kör vägslåtter. Efter att de fälttesterna som gjordes under hösten 2023, har vintern ägnas åt att ta fram ett aggregat som ersättning till kättingaggregat vid vägslåtter.

FAE RQL/HY har byggts så lätt som möjligt för att inte belasta kranen eller bäraren. Vi har valt en lite mindre rotor och tänder och en direkmonterad motor för att spara vikt.

Motorn är nu flyttad till vänstra sidan för att få vikten närmare bäraren och motorn driver direkt på rotorn, vilken minskar underhållskostnader. En trädstyrning finns som option. Upp till Ø15 cm träd klarar aggregatet att fölla och mulcha. Det finns två olika tänder att välja mellan, Blad eller  standard som är kraftig och klarar påkörning av sten.

Att köra med en mulcher som har rotor och tänder har många fördelar mot det traditionella kättingen aggegatet:

Man får ett finare resultat, Tänderna klipper av gräs och sly, kättingen slår och drar.

Mulchern söderdelar klippet.

Man kan fräsa ner stubbar med samma aggregat.

Säkrare då agregatet kastar lite material och då endast fram och bakåt. mot kättingen som kastar 360 grade runt. inga säkerhetrutor, extra skydd på maskinen etc behövs

Aggregatet är smalare vilket minskar anträngningen vid långa arbetsdagar då man får bättre kontroll.

Lägre slitdels / reparationskosnader 

Upp till 35% bränslebesparing då valsen går mycket lättare i tex. långt gräs och är självrensande. 

Möjlighet till uppsamling finns som option

RQL/Hy kan fås med valfria fästen som tex till Slagkraft, S45, S60

RQL/Hy kommer till att börja med i två breder 150 cm och 175 cm. Ett aggregat på 200cm är planerat till nästa år.

Aggeagtet kan beställas av WTP Maskin eller återförsäljare redan nu för leverans till början av säsongen 2024.

I början av Juni kommer en Road-show genomföras med start i Skåne och som sedan går norrut, där utvalda entreprenörer kommer att demostrationsköra  och i samband med detta bjuder WTP Maskin in kunder i närområdet föra att se aggregatet i arbete.

Läs mer på:

www.wtpmaskin.se