Nyheter

Smarta investeringar minskar Continentals elförbrukning med 150 GWh

160 energibesparande projekt har gjort skillnad hos däcktillverkaren Continental, som redan har 22 procent lägre förbrukning än branschgenomsnittet. Under 2023 minskade Continentals årliga energiförbrukning med hela 150 GWh.

Tack vare 160 energibesparande projekt minskade Continental sin årliga energiförbrukning med cirka 150 gigawattimmar under 2023. Detta åstadkoms bland annat genom ökad användning av förnybara energikällor och termisk isolering. 150 gigawattimmar motsvarar ungefär energin som behövs för att driva 12 500 hushåll under ett år.

Energianvändningen inom däckindustrin används bland annat för att generera ånga, vilket krävs för vulkanisering av däck. Med en mer effektiv ångproduktion har Continental minskat sina koldioxidutsläpp med 31 000 ton enbart under 2023.

– Vi genererar allt mer egen el, tack vare vår massiva expansion av solcellssystem. Samtidigt driver vi en rad projekt för att bli ännu mer energieffektiva. Våra däckfabriker arbetar med både egna och företagsomfattande lösningar, som ska göra att vi uppnår klimatneutral produktion senast 2040, säger Bernhard Trilken, chef för tillverkning och logistik på Continental.

Med sina globala energibesparande projekt tar Continental aktivt ansvar för sitt koldioxidavtryck. Att bolaget följer sin ambitiösa hållbarhetsstrategi bekräftas också av den internationella, ideella organisationen CDP (Tidigare känt som Carbon Disclosure Project).

För sina ansträngningar under det senaste året har CDP inkluderat Continental i det som kallas Climate A List 2023. Det innebär att Continental bedöms vara ett av världens ledande företag inom klimatskydd.

Lägre förbrukning än branschen

Redan i dag förbrukar Continental Tires redan 22 procent mindre energi per ton producerade däck, jämfört med branschgenomsnittet. Detta är resultatet av en intern jämförelse med genomsnittlig energiförbrukning hos världens ledande däcktillverkare, enligt rapporter från Tire Industry Project under World Business Council for Sustainable Development.

Continental arbetar löpande med energibesparingar och övergång till energi från utsläppsfria källor. Förra året uppnådde Continental en total nyinstallerad solcellskapacitet på 26,2 MWp. Detta gör att Continental nu kan generera upp till 27,9 gigawattimmar ytterligare grön el per år.

Anläggningarna vid Continentals däckfabriker i Hefei (Kina), Rayong (Thailand), Hannover (Tyskland), Korbach (Tyskland) och Lousado (Portugal) utökades under året, och en ny installation gjordes i Alor Setar (Malaysia).

Fokus på effektiva isoleringsprojekt

Continental har också uppnått ytterligare energibesparingar genom att installera isolering som minskar värmeförluster till atmosfären. Isoleringen monterades bland annat på rör, slangar och däckpressar. Ungefär en fjärdedel av de 150 GWh som sparades år 2023 kan härledas till detta. År 2023 monterade Continental isolering på däckfabrikerna i Camacari (Brasilien), Púchov (Slovakien) och Timisoara (Rumänien). En värmepump installerades också i Otrokovice (Tjeckien).

Övergång till LED-belysning

Continental minskar också sin elförbrukning genom att övergå till LED-belysning. I alla företagets däckfabriker byts successivt alla konventionella ljuskällor och säkerhetsbelysning ut till energisnål LED-teknik. Förra året installerades LED-belysning bland annat vid Continentals däckfabriker i Púchov (Slovakien), Otrokovice (Tjeckien), Timișoara (Rumänien), Hefei (Kina) och Hannover (Tyskland. Genom att använda LED-belysning sparade Continental totalt sett 9 GWh år 2023.

Ambitiösa hållbarhetsmål

Continentals målsättning för 2030 är att minska sin energiförbrukning med 20 procent jämfört med 2018. Continental strävar efter att senast år 2040 uppnå klimatneutral produktion. Sedan slutet av 2020 är all elektricitet som företaget köper klimatneutral, och kommer från förnybara energikällor.

Detta säkerställs genom ursprungsgarantier i enlighet med kriterierna för det globala RE100-initiativet. Alla energibesparande projekt som genomfördes år 2023 härstammar från Continentals interna kampanj ”Be Energy Efficient”, som har ökat medvetenheten om energieffektivitet bland Continentals anställda och främjat åtgärder för att minska energiförbrukningen i tio år.